Kişi Üzerinde (Bütün Vücut-El-Kol) Titreşim Ölçümü

Kişi Üzerinde (Bütün Vücut-El-Kol) Titreşim Ölçümü
Kişi Üzerinde (Bütün Vücut-El-Kol) Titreşim Ölçümü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereğince işverenler, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmak ve çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeylerini belirlemek, gerekli durumlarda ölçümler yaptırmak ve mekanik titreşime maruziyet değerlerini belirlemek zorundadır.

Yönetmelikte işverenlerin yükümlülükleri, şu alt başlıklar altında ayrıntılı olarak ele alınmaktadır:

  • Maruziyetin belirlenmesi
  • Risk değerlendirmesi
  • Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması
  • Maruziyetin sınırlandırılması
  • Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
  • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak kişi üzerinde bütün vücut, el ve kol titreşim ölçümü yapan laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası yöntemlere uygun şekilde, konusunda deneyimli, belgeli ve uzman mühendisler ile ve modern ölçüm cihazları kullanarak güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

Laboratuvarların ölçüm hizmetlerini verirken esas alacakları kriterler, sözü edilen yönetmelikte yer almaktadır.

Bunun yanı sıra yönetmeliğin eklerinde, el ve kol titreşimleri ile ilgili olarak maruziyet değerlendirme çalışmalarının şu standartlara uygun yapılması gerektiği açıklanmıştır (Ek 1):

·         TS EN ISO 5349-1 Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar

·         TS EN ISO 5349-2 Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz

Bütün vücut ile titreşimleri ilgili olarak ise maruziyet değerlendirme çalışmalarının şu standartlara uygun yapılması gerektiği açıklanmıştır (Ek 2):

  • TS EN 1032+A1 Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulması
  • TS ISO 2631-1 Mekanik Titreşim ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar