Sıcaklık Tayini Ölçümü

Sıcaklık Tayini Ölçümü
Sıcaklık Tayini Ölçümü

Evlerde olduğu kadar sanayi tesislerinde de kullanılan suyun kalitesi çok önemlidir. İşletmelerin, faaliyet alanları itibariyle, farklı şekillerde su kullanım ihtiyacı olmakta ve her kullanım alanına uygun su kalitesi aramaktadır. Bu yüzden işletmeler açısından genelde tek bir su kalitesi değil, birkaç çeşit su kalitesi söz konusudur ve bunu sağlamak hem doğru hem de ekonomik olmaktadır.

Örneğin bir tekstil işletmesinde personel duşları, yerlerin temizliği, bahçe sulaması, içme suyu, kumaş boyama süreçleri, buhar kazanı, soğutma işlemleri ve laboratuvar çalışmalarında birbirinden farklı su kaliteleri gerekmektedir. Laboratuvarlarda kullanılacak suyun en saf su olması gerekirken, temizlik işlerinde kullanılacak suyun bu saflıkta olması gerekmemektedir. Kısaca bütün suların aynı berraklıkta ve saflıkta olması, bu işletme açısından pek de ekonomik değildir. Bu nedenle işletmelerin, kullanım yerlerine ve ellerindeki yüzeysel su kalitesine göre bir proje hazırlayarak çözüme gitmesi gerekmektedir.

Su kalitesini belirleyen birçok parametre arasında suyun sıcaklığı da bulunmaktadır. Suyun sıcaklığı, gazların çözünürlüğünü etkilemektedir. Örneğin atıksuların biyolojik olarak arıtılması çalışmalarında, sürecin yani biyolojik aktivitenin etkilendiği en önemli parametre suyun sıcaklık derecesidir. Arıtma tesislerinde suyun sıcaklığı genelde yerinde ölçülmektedir. Laboratuvarlarda ise genellikle pH metre probları ile ölçüm yapılmaktadır. Ancak sıcaklık ölçümünde en basit yöntem basit bir termometre kullanmaktadır.

Suyun kalitesi ve kendine özgü lezzeti, öncelikle suyun sıcaklığına bağlıdır. Genel olarak içme suyu sıcaklığı 7 ile 15 derece arasında olmalıdır. Suyun sıcaklığının etkili olduğu noktalar, suyun lezzeti yanında kimyasal işlemler ve dezenfeksiyon ve arıtım tesisleridir.

İçme suyunda az miktarda bulunan uçucu maddelerin buhar basıncı, sıcaklık yükseldikçe artar ve koku meydana getirir. Suyun sıcaklığı arttıkça suyun bulanıklığı da artar. Daha fazla tortulaşma izlenir. Suyun yoğunluğu ve çökme hızı artar. Su en iyi oda sıcaklığında tad verir.