Fosfat Fosforu Tayini Ölçümü

Fosfat Fosforu Tayini Ölçümü
Fosfat Fosforu Tayini Ölçümü

Fosfat fosforu tayini günümüzde gittikçe önem kazanan bir ölçümdür. Çevre mühendisleri tarafından, suların içinde fosfat olarak bulunan fosforun ölçümlenmesi önemsenmektedir. Bilhassa suların özelliklerini kaybetmiş şekilleri ve anorganik fosfat bileşikleri doğaya zarar vermektedir. Bitkilerin gelişmesi açısından suda bulunması gereken besin maddeleri, azot, karbon ve fosfordur. Karbon ve azot doğal yollardan suya kazandırılır ancak sınırlayıcı element fosfordur.

Fosfor, bitki ve hayvanların hücre ve dokularında bulunan önemli bir elementtir. Doğadaki su kaynaklarında bulunan fosfor ise biyolojik ve kimyasal dengenin anahtar unsurudur. Sularda fosfor çeşitli bileşikler halide bulunmaktadır. Fosfor hem doğal su ortamlarında hem de atıksu ortamlarında birçok reaksiyona girmektedir. Göl sularında fosforun büyük bir kısmı organik fosfor olarak canlıların hücrelerinde ve ölü organik maddeler içinde bulunur. Kirli sularda ve bataklıklarda toplam fosfor konsantrasyonu yüksektir. Dağlık kesimlerde bulunan sularda ise genellikle düşüktür.

Son yıllarda tarımda, sanayide ve evlerde fosfat kullanımı hızlı artış göstermektedir. Bu artış nehir ve göllerdeki fosfor konsantrasyonunu yükseltmektedir.

Çevre mühendisleri genel olarak sularda mevcut olan toplam fosfor miktarlarını bilmek isterler. Aynı zamanda atıksulardaki ve çamurlardaki organik fosfor miktarları da onlar için büyük önem taşımaktadır.

Eskiden fosfor verileri, işletmelerin kazanlarında kireç tabakası oluşumunu tespit etmek ya da su şebekelerinde korozyonu önlemek amacı ile kullanılıyordu. Ancak bugün fosfor ölçümleri, yerüstü sularının biyolojik üreme potansiyelini tespit etmek ve göller, akasular, nehirler ve denizlerde fosfor limitlerini ortaya koymak için yapılmaktadır. Artık fosfor tayinleri, atıksu arıtma tesislerinin çalışmalarında düzenli bir işlem olarak yapılmaktadır. Fosfor biyolojik arıtmada besi maddesi olarak görev yapmaktadır ve birçok su arıtma tesisinde yeterli düzeyde olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Akredite olmuş laboratuvarlar tarafından yapılan fosfat fosforu tayini için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.