Akademik Personel

Akademik Personel
Akademik Personel

Laboratuvar hizmetleri veren kuruluşların yönetici ve çalışan kadroları, çok özel eğitimler almış ve konularında deneyimli ve nitelikli çalışanlardan oluşmaktadır. Üniversitelerde genel olarak fizik, kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, biyotoksin, mikotoksin, tekstil, dezenfeksiyon, elektrik, iş güvenliği ve gıda eğitimleri alan kişiler konuları ile ilgili alanlarda çalışacak bilgi ve beceriye sahip olsalar da laboratuvarlarda görev yapmaları için konularının çok daha ince ayrıntılarına girmeleri ve ülkemizde ve bütün dünyadaki gelişmeleri çok yakından izlemeleri ve anlamaları gerekmektedir.

Bunu yapabilecek birikim ancak akademik kadrolarda bulunmaktadır. Üniversitelerde bu konuda eğitim veren araştırma görevlilerinden ve öğretim görevlilerinden en üst seviyedeki doçentlere ve profesörlere kadar akademik kadrolar, her türlü teknolojik gelişmeyi, yeni cihazları ve yeni yöntemleri, daha piyasada yaygınlaşmadan önce araştırmakta, öğrenmekte ve uygulamaktadır.

Laboratuvar personelinin araştırmacı, analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip, öğrenmeye açık, çözüm ve sonuç odaklı, dikkatli ve titiz çalışma, yetkin ve planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş kişiler olması gerekmektedir. Bu özellikler en fazla akademik personelde gelişmiştir.

Firmamız EuroLab, akademik personel yapısı ile dikkat çekmektedir. Çalışanlarının büyük bir kısmı üniversitelerde ders veren ve öğrencileri eğiten ya da bir zaman bu görevleri yapmış nitelikli kişilerdir. EuroLab, hizmet verdiği uzmanlık alanlarının başında en az bir akademik personel bulundurmaktadır.

Akademik personel, uzmanlık alanları ile ilgili teknik donanıma sahip kişilerdir ama bunun yanında faaliyet gösterdikleri konularda mevcut yasal düzenlemeleri ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış standartları da bilen ve uygulayan kişilerdir.

EuroLab bu akademik personel yapısı ile birlikte, olağan test, ölçüm, analiz ve kalibrasyon çalışmaları yanında, yerli ve yabancı birçok fuarlara, seminerlere, konferanslara katılmakta ve laboratuvar hizmetlerinin akademik gelişimine destek olmaktadır.