სასწავლო პერსონალი

აკადემიური პერსონალი
აკადემიური პერსონალი

ლაბორატორიული მომსახურებაზე მომუშავე ორგანიზაციების მენეჯერები და თანამშრომლები შედგება მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი თანამშრომლებისგან, რომლებმაც სპეციალური მომზადება მიიღეს. ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, მიკრობიოლოგიის, ბიოტოქსინის, მიკოტოქსინის, ტექსტილის, დეზინფექცია, ელექტრული, საოკუპაციო უსაფრთხოება და საკვების მომზადება, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან თავიანთ სუბიექტებთან დაკავშირებულ საკითხებში ლაბორატორიებში მუშაობისთვის თავიანთი სუბიექტების უფრო დეტალურ დეტალებში მუშაობისთვის და უნდა გაითვალისწინონ ჩვენი ქვეყნისა და მსოფლიოს განვითარება.

დაგროვება, რომელსაც შეუძლია ამის გაკეთება მხოლოდ აკადემიურ პერსონალში. აკადემიური პერსონალი, კვლევითი თანაშემწეებისა და ლექტორებისგან უმაღლეს დონეზე ასოცირებული პროფესორ-მასწავლებლები და პროფესორები უნივერსიტეტებში, კვლევაში, სწავლობენ და იყენებენ ყველა სახის ტექნოლოგიურ განვითარებას, ახალ ხელსაწყოებსა და ახალ მეთოდებს, სანამ ისინი ბაზარზე გავრცელდებიან.

ლაბორატორიული პერსონალი უნდა იყოს მკვლევარები, ანალიტიკური აზროვნება და პრობლემის გადაწყვეტის უნარები, ღია სწავლა, გადაწყვეტა და შედეგზე ორიენტირებული, ფრთხილი და დეტალური სამუშაო, კომპეტენტური და მოწინავე დაგეგმვა და ორგანიზაციული უნარები. ეს მახასიათებლები ყველაზე განვითარებულია აკადემიურ პერსონალში.

ჩვენი კომპანია EuroLab ყურადღებას ამახვილებს აკადემიური პერსონალის სტრუქტურაზე. თანამშრომლების უმრავლესობა კვალიფიცირებული ადამიანები არიან, რომლებიც ასწავლიან უნივერსიტეტებს და სწავლობენ სტუდენტებს ან ამ ამოცანებს ხორციელდება. EuroLab- ს აქვს მინიმუმ ერთი აკადემიური პერსონალი თავისი სპეციალობის თავზე.

აკადემიური პერსონალი ტექნიკურად კვალიფიცირდება, მაგრამ ასევე იცნობს და ვრცელდება ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მიმდინარე რეგულაციებსა და სტანდარტებზე მათი საქმიანობის სფეროში.

ამ აკადემიური პერსონალის სტრუქტურასთან ერთად, EuroLab მონაწილეობს მრავალი ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრობებში, სემინარებში, კონფერენციებში და მხარს უჭერს ლაბორატორიული მომსახურების აკადემიურ განვითარებას, ასევე რეგულარულ ტესტირებას, შეფასებას, ანალიზსა და კალიბრაციას.