Yatay Konumdaki Kenarlardan Tutuşturulan Numunelerden Alev Yayılma Özelliği

Yatay Konumdaki Kenarlardan Tutuşturulan Numunelerden Alev Yayılma Özelliği
Yatay Konumdaki Kenarlardan Tutuşturulan Numunelerden Alev Yayılma Özelliği

Tekstil sektöründe fiziksel testler, haslık testleri, kimyasal ve ekolojik testler, mikrobiyoloji testleri, spesifik testler veya yanmazlık testleri, hangi çeşit test yapılacak olursa olsun, sonuç raporlarının uluslararası ticari ilişkilerde kabul görmesi esastır. Bunu sağlamak için üzerinde durulması gereken iki temel nokta bulunmaktadır:

  • Testleri gerçekleştiren laboratuvarların güvenilir, tarafsız, teknik bakımdan yetkin ve sağlıklı çalışan laboratuvarlar olması gerekmektedir.
  • Yapılacak testlerin, ürün sahibi veya alıcısı tarafın talep ettiği standart test yöntemlerine gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bugün bütün test yapacak laboratuvarların, güvenilir ve tarafsızlığını göstermesi açısından, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına uygun şekilde yetki almaları, kısaca akredite olmaları gerekmektedir. Bunun yanında testler sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan test kriterlerine, yöntemlerine ve standartlarına uygun faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Ayrıca sözü geçen laboratuvarların, en son teknolojiye uygun araç ve gereçlere sahip olması ve deneyimli ve eğitimli bir kadro ile bu testleri yapması gerekmektedir. Ancak bu sağlandığı takdirde hızlı, güvenilir ve kaliteli sonuçlar alınabilir.

Akredite olan laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, yatay konumdaki, kenarlardan tutuşturulan kumaş örneklerinin alev yayılma özelliğini tayin etmek üzere bir takım testler gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standarda uymaktadır:

  • TS 6346 Tekstil mamulleri - Yanma özellikleri - Yatay komundaki kenardan tutuşturulan numunelerde alev yayılma özelliklerinin tayini

Bu standart, giyimlik, perdelik ve döşemelik olarak kullanılan tek veya çok bileşenli tekstil ürünlerinin yanma olayı karşısındaki alev yayılma hızı, korlu yanma süresi, tahrip olmuş uzunluğu ve benzeri alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi için kullanılan bir yöntemi açıklamaktadır. Tek veya çok bileşen derken, kaplanmış, kapitane edilmiş, sandviç, çok tabakalı ve benzeri bileşimler kastedilmektedir.