Oyuncak Güvenliği - Part 2

Oyuncak Güvenliği - Part 2
Oyuncak Güvenliği - Part 2

Daha çok yakın bir zamanda (2016 Ekim ayı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, oyuncakların çocuklar açısından güvenliğinin sağlanmasına ve serbest dolaşımına yönelik esasları belirlemek amacı ile çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, özellikle çocukların oyun oynarken kullanmaları için tasarlanmış olup olmamasına hatta oyun amaçlı olarak tasarlanmış olup olmamasına bakılmaksızın, 14 yaşından küçük çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan her türlü ürünü kapsamaktadır.

Sözü edilen yönetmeliğe göre, imalatçı firmalar, oyuncakları piyasaya sunmadan önce, oyuncağın neden olacağı kimyasal, fiziksel, mekanik, elektriksel, hijyen ve alevlenebilirlik tehlikelerinin testlerini yaptırmak ve çeşitli tehlikelere maruz kalma potansiyelini değerlendirmek zorundadırlar.

Bu açıdan çocukların güvenliğini sağlamak bakımından oyuncakların, birer tekstil ürünü olarak alevlenebilirlik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 88/378/EEC ve 2009/48/EC sayılı Oyuncak Güvenliği Direktifleri de bunu gerektirmektedir. Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek bütün oyuncakların CE işareti taşıması gerekmektedir. CE işaretleme sistemi içinde hazırlanacak teknik dosyada, bir tekstil ürünü içeren oyuncakların yanmazlık test sonuçlarının da bulunması gerekmektedir. Yukarıda sözü edilen yönetmelik hazırlanırken de bu direktifler esas alınmıştır.

Yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde yetki alan, kısaca akredite olan laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, oyuncak güvenliği testlerini gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standartlara uymaktadır:

  • EN 71-2 Oyuncakların güvenliği - Bölüm 2: Yanabilirlik
  • TS EN 71-2+A1 Oyuncak güvenliği - Bölüm 2: Alevlenebilirlik

Bu standart, bütün oyuncaklar için yasaklanan alevlenebilir malzeme gruplarını ve belli oyuncakların küçük bir tutuşma kaynağına maruz bırakıldığı zaman alevlenebilirliğine ilişkin kuralları kapsamaktadır.

Laboratuvarlar, kabul edilebilir sonuçlar verebilmek için, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli bir kadroya sahip olmak zorundadır.