Küçük Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanabilirliği

Küçük Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanabilirliği
Küçük Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanabilirliği

Kumaşlara veya ipliklere güç tutuşurluk özelliği vermek için baş vurulan geleneksel yöntemler ne yazık ki kullanılan kimyasal maddelerin yapıları, yıkama işlemlerine dayanımları ve neden oldukları etkiler yüzünden insan sağlığı ve çevre koşulları bakımından bir takım sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda yapılan araştırmalar, güç tutuşma işlemlerinin yıkamaya dayanıklı olması yanında bunu sağlayan kimyasal maddelerin zehirleyici etkilerinin olmaması üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca poliamid ve polyester gibi kolay eriyen liflerle dokunan kumaşlar için erime ve damlamayı önleyen güç tutuşur madde kullanımı üzerinde durulmaktadır.

Bu çalışmalar ağırlıklı olarak şu üç yöntem üzerine odaklanmıştır: plazma işlemi ile yüzey modifikasyonu, nanoteknoloji ve mikrokapsül uygulamaları. Doğal olarak bu çalışmaların sonuçları tekstil sektöründe küçük halı ve kilimlerin yüzeylerinin yanma dayanımının arttırılmasında da kullanılmaktadır. Bilindiği gibi bir yangına ilk müdahale sırasında ateşin üzerine küçük halı ve kilimleri atmak önemli bir müdahaledir. Bu yüzden bunların güç tutuşur olmaları önemli bir özelliktir.

Ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, küçük halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliğini tespit etmek üzere çeşitli testler gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standarda uymaktadır:

·         16 CFR Part 1631 Küçük halıların ve kilimlerin yüzey yanabilirliği için standart

Bu standart, normal koruma koşulları altında küçük halılar ve kilimlerin, küçük bir ateş kaynağına maruz bırakıldığı zaman, yüzey yanıcılığını tespit etmek amacı ile tasarlanmış bir test yöntemidir. Bu test yöntemi, üretim yöntemine bakılmaksızın, yerfıstığı veya sentetik elyaflardan, filmlerden, bunların kombinasyonlarından veya bunların ikame edilmesinden bağımsız olarak, zemin kaplama malzemesi olarak kullanılan her türlü küçük halı ve kilim tipleri için geçerlidir.

CFR (The Code of Federal Regulations), Amerika’da geçerli yasal düzenlemeleri ifade etmektedir.