İngiltere Gece Giysileri Yanmazlık Testi

İngiltere Gece Giysileri Yanmazlık Testi
İngiltere Gece Giysileri Yanmazlık Testi

Gece Giysileri (Güvenlik) Yönetmeliği (UK Nightwear Safety Regulation), İngiliz Parlamentosu tarafından 1985 yılında çıkarılmış ve 1987 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu yönetmelik 1967 ve 1968 yıllarında bu konuda çıkarılan yönetmelikleri de uygulamadan kaldırmıştır.

Söz konusu yönetmelik şu başlıklar altında esaslar içermektedir:

  • Çocuk giyim eşyası ile ilgili koşullar
  • Yanabilirlik performans gereksinimlerine uygunluk
  • Yetişkinlerin gece giysilerinin sınıflandırılması
  • Alev geciktirici kimyasal ile işlenmiş gece giysilerinin sınıflandırılması
  • Tüketicilere sunulması ile kısıtlamalar
  • Reklamlar
  • Resmi makamlar tarafından ürünlerin test edilmesi
  • Test işlemlerinden önce gece giysilerinin yıkanması

Yönetmelik esaslarına göre ve 1978 yılında çıkarılan Tüketici Güvenliği Yasası hükümlerine göre, resmi kuruluşlar tarafından tüketicilere sunulması gereken bütün gece giysilerinin güvenlik testlerinin yapılması gerekmektedir. Yapılacak güvenlik testleri şu iki standart esaslarına uygun gerçekleştirilecektir:

  • BS 5722 Gecelik giysilerinde kullanılan kumaşların ve kumaş kombinasyonlarının yanma performansı için şartname
  • BS 5651 Tekstil kumaşlarının ve kumaş birleşimlerinin yanıcılığı üzerine temizleme ve ıslatma etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan temizleme ve ıslatma yöntemleri

Yanabilirlik performansı gerekliliklerine uyumluluk açısından gece giysileri yanmazlık testleri yapılmadan önce, yangında daha güvenli hale getirmek için çeşitli kimyasal maddeler ile işlem gören herhangi bir gece giysisi kumaşının, BS 5651 standardının 6.5.2 maddesinde belirtilen süreçler kullanarak yıkanmaları gerekmektedir. Ayrıca aynı standardın 6.5.7 maddesinde belirtilen koşullar gözardı edildiği takdirde bu şekilde kimyasal herhangi bir işlemden geçirilmemiş kumaşlar da aynı şekilde yıkanacaktır.

 

Bu esaslar çerçevesinde İngiltere gece giysileri yanmazlık testleri ülkemizde de yetkili laboratuvar tarafından gerçekleştirilmektedir. Sözü eden laboratuvarlar, yapılacak değerlendirmelerin hızlı, kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde etmek için en son teknolojik cihazlar ve yöntemler kullanmakta, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahip olmaktadır.