Takı ve Aksesuar Testleri

Takı ve Aksesuar Testleri
Takı ve Aksesuar Testleri

Takılar, bir takım teknik olanaklar ve ustalıklar kullanarak ortaya çıkarılan ve fonksiyonel kullanım imkanı olan eşyalardır. Çeşitli taş, kemik, deri, metal veya ip gibi malzemelerden yapılan ve süs eşyası olarak giyimi tamamlayan ürünlerdir. Takılar, üretiminde kullanılan malzemeye göre farklılık göstermektedir. Hayvansal kökenli olanlar yanında, bir takım değerli veya değersiz taşlardan da takı yapılmaktadır. Deriden yapılan takılar da tekstil sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Bu takılar, bir yandan giysileri bütünlerken, bir yandan bayanların şıklıklarını artırkmakta, bir yandan da bunları kullanan kişilerin tarzlarını yansıtmaktadır. Önemli olan doğru takı ve aksesuarları doğru yerde ve doğru şekilde kullanmaktır.

Ancak önemli olan bir başka nokta daha var. Özellikle deri takı ve aksesuarlar cilde doğrudan temas eden ürünlerdir ve bu sağlık açısından bazı durumlarda sorun yaratabilmektedir.

Bilindiği gibi tekstil sektöründe deri ürünler için, yetkili laboratuvarlarda çok sayıda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve haslık testleri yapılmaktadır. Bu test ve analiz çalışmalarının ortak noktası, tekstil ürünlerinin insan sağlığı için bir tehlike yaratmaması, ama aynı zamanda bu ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda tüketicilere güven verilmesidir.

Özellikle deri takılarda kullanılan boyar maddelerin içindeki kimyasal maddeler, cilt tarafından emilmekte ve vücutta çeşitli organlarda birikerek insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu yüzden örneğin, ülkemizde azo boyar maddelerin üretimi, kullanımı ve ithal edilmesi konusunda bir takım kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kapsamda bazı aminlerin boyar madde üretiminde kullanılması yasaktır.

Laboratuvarlarda, deri takı ve aksesuarları için de, yasaklı azo boyar maddeler, pH değeri, krom (VI), formaldehit, ekstrakte edilebilen ağır metaller veya su damlatma haslığı gibi birçok test yapılmaktadır. Bu testler sırasında yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.