Oyuncak Testleri

Oyuncak Testleri
Oyuncak Testleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından birkaç ay önce çıkarılan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına yönelik esasları belirlemek amacındadır. Bu yönetmelik esasları, bilhassa bir oyunda kullanılmak üzere tasarlanmamış olsa bile ya da oyun amaçlı tasarlanmamış olsa bile, 14 yaşından küçük çocukların, oyunlarında kullandıkları bütün ürünleri kapsamaktadır. Ne tür ürünlerin oyuncak olarak kabul edilmeyeceği, yönetmelik ekinde ayrıntıları ile açıklanmıştır (Ek 1). Ayrıca oyuncaklarda bulunması gereken özel güvenlik gerekleri de yönetmelik ekinde açıklanmıştır (Ek 2). Bir de oyuncakların üzerine bulunması gerekli uyarıların neler olacağı yönetmelik ekinde yer almaktadır (Ek 5).

Sözü edilen yönetmelik hazırlanırken, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 88/378/EEC sayılı eski ve 2009/48/EC sayılı yeni Oyuncak Güvenliği Direktifi göz önünde bulundurulmuştur.

Oyuncaklar üretilirken bir takım kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu kimyasallar ve çocukların davranışları göz önünde bulundurulursa, bir kısım oyuncakların riskli oldukları çok açıktır. Yapılan düzenlemeler ve yayınlanan standartlar ile bu riskler ortadan kaldırılmak istenmiştir. Çocukların sağlıklarını tehlikeye atmamak ve tehlikeli olabilecek oyuncakların üretilmesine engel olmak amaçlanmaktadır.

Tekstil ürünlerine ve üretimde kullanılan malzemelere uygulanan fiziksel testler kapsamında oyuncak güvenliği testleri de bulunmaktadır. Bu testler ile oyuncakların güvenli olduğu ve ilgili standartlara uygun şekilde üretildiği kanıtlanmış olmaktadır.

Yukarıda sözü edilen yönetmelik aynı zamanda CE işaretleme ile ilgili uygulama çerçevesinde uygunluk değerlendirme bu ürünlerin serbest dolaşım esaslarını da düzenlemektedir. Oyuncak üreten işletmeler, oyuncakları piyasaya sunmadan önce, bunların neden olabileceği fiziki, kimyasal, elektriksel, mekanik, alevlenebilirlik ve hijyen koşulları bakımından tehlikeli olup olmadıklarının test ve analizlerini yaptırmak ve olası tehlikelere maruz kalma potansiyelini değerlendirmek zorundadırlar. Gerçekleştirilecek test raporları, hazırlanacak teknik doysa içinde korunmak zorundadır.