Kırtasiye Testleri

Kırtasiye Testleri
Kırtasiye Testleri

Teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması yaşamı kolaylaştırmaktadır ama diğer yandan farkına varılmayan birçok riski de beraberinde getirmektedir. Özellikle kimya alanında kaydedilen önemli gelişmeler, etkileri tam olarak bugünden bilinmeyen bir takım sağlık tehlikeleri yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kırtasiye malzemelerinde kullanılan kimyasalların kontrol altına alınması büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan azo boyar maddelerin kansere neden olduğu ortaya çıkarılmış ve azo boyar maddeler ile üretilen tekstil ürünleri, hazır giyim ürünleri ve deri ürünleri bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanmıştır. Sağlık Bakanlığı da bu konuda bir tebliğ çıkararak, bir takım araştırmalar sonunda, bazı aril aminler ve bunları içeren azo boyar maddelerin, tekstil ürünlerinin boyanmasında kullanıldıkları zaman insan sağlığına zarar veren maddeler, genelde kanserojen maddeler sınıfına girdiğine ve bu maddelerin insan sağlığı açısından uygun olmadığına ve yasaklanmasına karar vermiştir. Sözü edilen aril aminler ve bunları içeren azo boyar maddelerin bir listesi de tebliğ ekinde yer almaktadır.

Esası kök boyalar olan azo boyar maddeler, bu şekilde yerini sentetik boyar maddelere bırakmıştır. Kırtasiye ürünlerinde de bugün bu sentetik boyalar yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde 1995 yılından bugüne, azo boyar maddelerin üretilmesi ve kullanılması yasaktır. Ancak değeri 30 ppm’in altında olan azo boyar maddeli ürünlerin ithalatı serbesttir. Oysa dünya standartlarına göre, tekstil ürünlerinde en fazla 20 ppm azo boyar madde kullanılması gerekmektedir.

Cilt ile temas eden bu ürünlerde bulunan tehlikeli kimyasallar cilt yüzeyi tarafından emilmekte ve vücuda girerek bazı organlarda birikmektedir. Sağlık problemleri bu birikimin artması ile başlamaktadır. Kırtasyiye ürünleri ofis çalışanları kadar okul çağındaki çocukların sağlıkları için de tehlike yaratmaktadır.

Yetkili labortatuvarlarda kırtasiye ürünlerinin testleri, mevcut yasal düzenlemeler ve ilgili standartlar çerçevesinde yürütülmektedir.