İplik Testleri

İplik Testleri
İplik Testleri

Tekstil sektörü, son yirmi yıl içinde, bir yandan serbestleşme bir yandan da bu sürecin etkilerini sınırlayacak düzenleyici önlemlerin dikkat çektiği bir dönem geçirmiştir. Bu süreçte tekstil ürünleri ihracatına uygulanan kotalar kademeli olarak azaltılmıştır. Dünyanın en büyük tekstil üreten ülkesi olan Çin’in pazara girmesi ile doğacak riskler yüzünden bu ülkeye yönelik kota uygulamasına devam edilmiştir. Ancak Çin’in tekstil ürünleri ihracatı, yaşanan krizlere rağmen artarak devam etmiştir. Dünya pazarlarında Çin neredeyse yüzde 40’a varan oranda bir paya sahiptir. İkinci sırada ise Hindistan bulunmaktadır. Ülkemiz Almanya, İngiltere, İtalya ve Güney Kore’nin arkasından tekstil ihracatında yedinci sıradadır.

Dünyada nüfus artışında izlenen büyüme ve sektörde yaratılan katma değerin teknolojik gelişmeler ile desteklenmesi ile birlikte tekstil sektörü gelişmesini sürdürmektedir. Ülkemizin toplam ihracatı içinde teksil ürünleri ihracatı, gıda ürünlerinin arkasından ikinci sıradadır.

Ülkemizin tekstil sektöründe, en büyük girdi maliyetini hammadde oluşturmaktadır. Bunlar da pamuk ve sentetik elyaftır. Ülkemiz pamuk üretiminde dünyada yedinci sırada olsa da genelde üretim çalılamaları dalgalı bir seyir izlemektedir. Böyle olmasında küresel pamuk politikaları, alternatif ürünlerin pamuk ekim alanlarını etkilemesi ve gübre ve mazot gibi üretim maliyetlerinin sürekli yükselmesi önemli faktörlerdir.

Bu açıdan tekstil ürünlerinin temel hammaddesi olan elyaf ve iplik kalitesi çok önemlidir. Dokunan kumaşların kalitesini doğrudan etkileyen elyaf ve iplik çeşitleri için, işletmelerin kendi laboratuvarlarında ve yetkili birçok laboratuvarda, testler, ölümler, analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu çerçevede iplikler için, iplik mukavemeti testi, lif numarası tayini, lif sayısı tayini, azo boyar madde testi, kanserojen madde testi, büküm tesi, boncuklanma testi, tüylenme dayanımı testi ve daha birçok testler yapılmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı esasları çerçevesinde akredite olan laboratuvarlarda bu testler, daha hızlı, güvenilir ve kaliteli yapılmaktadır.