Hazır Giyim Testleri

Hazır Giyim Testleri
Hazır Giyim Testleri

Ülkemizde hazır giyim sektörü, 1980 yılında uygulamasına başlanan ihracata yönelik kalkınma politikası ile hız kazanmıştır. Bugün işletmelerin mevcut kapasiteleri ülke içindeki talepten çok fazladır ve tekstil ve hazır giyim sektörü büyük oranda ihracata dayalıdır. Kısa sürede ülkemiz hazır giyim sektörü, dünyanın altıncı büyük hazır giyim ihracatçısı konumuna gelmiştir. Sadece Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatımız, Çin’in arkasından ikinci sıradadır. Geldiğimiz noktada hazır giyim sektörü, üretim ve istihdam bakımından ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumundadır.

Hazır giyim ürünlerinin büyük bir kısmı pamuklu ürünlerden oluşmaktadır. Üretimin yüzde 65’lik bir kısmı ihraç edilmektedir. İhraç edilen tekstil ürünlerinin yüzde 80’ini pamuklu ürünlerden oluşmaktadır. Ülkemiz dünya pamuk tüketiminde dördüncü sıradadır. Organik pamuk üretiminde ise Hindistan ve Suriye’nin arkasından üçüncü sıradadır.

Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tekstil ürünleri için, artık kalite, sağlık, çevre ve benzeri alanlarda çok farklı yaklaşımlar ve gelişmeler olmakta, bunun sonucu olarak da birçok yasal düzenlemler çıkarılmakta ve yeni birçok standart oluşturulmaktadır.

Hazır giyimde en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerinde bugün çevre ve sağlık konusunda yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak, çevre etiketi uygulaması geliştirilmiştir. Ülkemizdeki işletmeler de rekabet gücünü korumak ve pazar paylarını kaybetmemek için bu gelişmelere ayak uydurmak durumundadır.

Bu yüzden hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri için yapılan testler çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu paralelde işletmeler, uygulamaya konulan çevre ve sağlık ile ilgili düzenlemelere, kriterlere, yöntemlere ve standartlara uyum sağlamaya çalışmaktadır. Sadece bir örnek olması açısından, ülkemizde azo boyar maddelerin üretimi, kullanımı ve ithali bir takım sınırlamalara bağlıdır ve bir takım aminlerin boyar madde üretiminde kullanılması yasaktır.

Bu yöndeki bütün testler, akredite laboratuvarlarda en son teknolojiye uygun araçlar ve yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.