Ev Tekstili Testleri

Ev Tekstili Testleri
Ev Tekstili Testleri

Tekstil sektörünün tamamında olduğu gibi ev teksitli açısından da ülkemiz, önemli bir ihracatçı ülke konumundadır. 2008 yılında başlayan ve bütün dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen, bir bocalama geçirmiş ve ciddi bir ihracat kaybı yaşamış olsa da son yıllarda, geçmiş yıllarda kaydedilen ihracat rakamlarına yeniden ulaşılmıştır. Bu ülkemiz ekonomisi açısından sevindirici bir durumdur.

Ülkemizde ev teksitli üretiminin ihracat rakamları içindeki paylarına kısaca bakılacak olursa,

  • Ev tekstili sektörü toplam ülkemiz ihracatının yüzde 2’sini,
  • Tekstil ve hazır giyim ihracatının yüzde 13’ünü, ve
  • Tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 39’unu oluşturmaktadır.

Ülkemiz, ev tekstil ürünleri ihracatında dünyanın en büyük dördüncü ülkesi durumundadır. Bu pazarda en yüksek payı Çin almaktadır.

Ülkemizin ev tekstili ihracatına ürün grupları bazında bakılacak olursa, en yüksek ihracat havlu ve bornoz ürün grubunda olmuştur (toplam ev tekstil ürünleri ihracatının yüzde 28’i). Bunu yatak çarşafları ürün grubu (yüzde 19) ve perdelik ve döşemelik kumaş ürün grubu (yüzde 17) takip etmektedir.

Son olarak bir de en çok ihracatı yapılan ev tekstil ürünlerine bakılacak olursa, ilk sırada havlu mensucat grubuna giren tuvalet ve mutfak bezleri almıştır (toplam ev tekstil ürünleri ihracatının yüzde 18’i). Bunu yatak çarşafları (yüzde 10) ve dokunmuş mensucat (yüzde 6) takip etmektedir.

Ülkemiz ekonomisi açısından bu kadar önemli bir yer tutan ev tekstil ürünlerinde dünya genelinde rekabet edebilmek için ürünlerin kalitesi, sağlıklı ve güvenilir olması çok büyük önem taşımaktadır.

Bu bakımdan ev tekstil ürünlerinin çeşitli fiziksel, haslık, yanmazlık, kimyasal ve ekolojik ve mikrobiyolojik testlerinin, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratatuvarlara yaptırılması, sonuçların hızlı ve güvenilir olması açısından çok önemlidir.