Deterjan Testleri

Deterjan Testleri
Deterjan Testleri

Deterjan denildiğinde akla hemen temizlik maddeleri gelmektedir. Günümüzde endüstriyel ve evlerde kullanım amaçlı ve birçok özellikte çok sayıda deterjan ürünü bulunmaktadır. Bu ürünlerin performansı, marka bilinirliğinin artmasında çok önemli bir faktördür. Ancak bu kadar çeşitli deterjanlar üretilirken bir yandan da hem üretim aşamaları hem kullanım sırasında doğal çevrenin ekolojik dengesi de bozulmaktadır.

Genel tanımına bakılacak olursa deterjanlar, petrokimya ürünlerinden elde edilmektedir, temizleme ve arıtma gibi işlemlerde kullanılmaktadır ve toz, sıvı veya krem şeklinde üretilmektedir. Deterjan, kir sökücü anlamına gelir ve sabun dışında bütün temizleyiciler deterjan sınıfına girer.

Deterjanlar kimyasal birer karşımdır ve içindeki maddelerin herbirinin farklı bir fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin en fazla bilinen deterjan, sodyum lauril hidrojen sülfattır. Deterjanların yapısında bulunan benzen halkasını mikroorganizmalar parçalayamazlar. Bu yüzden deterjanlar çevreye sabundan daha fazla zarar vermektedir. Günlük kullanılan deterjanların içinde klor, sabun tozu ve boraks gibi ağartıcılar bulunmaktadır. Bugün fosfatlar, atık sularda çok büyük bir problem yaratmaktadır.

Deterjan üretiminde uyulması gereken birçok koşul, ilgili yasal düzenlemeler içinde mevcuttur. Bunun dışında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından da çeşitli test yöntemleri ve standartlar geliştirilmiştir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından bu kapsamda çeşitli test hizmetleri verilmektedir. Bu testlerle deterjanlar için, fiziksel ve kimyasal kalite kontrol analizleri ve performans testleri yanında, alerjen maddeler testleri, aktif bileşenlerin kantitatif analizleri, surfaktan analizleri ve çeşitli mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmektedir.

Örneğin kimyasal analizler arasında, kalsiyum karbonat, sodyum karbonat, sodyum silikat, sodyum sülfat, fosfat, aktif oksijen miktarı ve TAED analizi gibi test ve analizler yapılmaktadır. Fiziksel analizler arasında da pH değeri, nem, yoğunluk, alkalinite ve viskozite gibi test ve analizler bulunmaktadır. Keza mikrobiyolojik analizler olarak toplam bakteri sayımı, küf ve maya ölçümleri, dezenfektanların etkinliği ve biyosidal ürünlerin etkinliği gibi değerlendirmeler yapılmaktadır.