Deri Testleri

Deri Testleri
Deri Testleri

Ülkemizde deri sektörü, geçmişten gelen güçlü bir işleme geleneğine sahiptir. Bu sayede ülkemiz kaliteli deri üretiminde bugün dünyanın en iddialı ülkelerinden biri durumundadır. Dünya genelinde üretilen ham derinin koyunda yüzde 5’i kuzuda ise yüzde 12’si ülkemizde işlenmektedir. Yine dünya genelinde deri ve kürk giyim eşyası üretiminin yüzde 4’ü ülkemizde gerçekleşmektedir. Kısaca deri sektörü bugün 2 milyar dolar ihracat yapmaktadır ve bu rakam toplam ihracata oldukça büyük bir katkı sağlamaktadır.

Ülke ekonomisi açısından deri sektörünün gelişmesi elbette olumlu sonuçlar verecektir ama bu gelişimin sağlanması için kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Derinin kalitesi cildinin temizliğine bağlıdır. Ancak bunun yanında deri üzerindeki hatalar, daha çok kullanılan kimyasal maddelerin etkileri, işlemler sırasında yapılan yanlış uygulamalar veya derisi alınan hayvanın yaşadığı ortamlardan kaynaklanan izler yüzünden olmaktadır. Bunun yanında derilerin stoklandığı alanların havadar olmaması, derilerin serin ve güneş almayan depolarda saklanması da derinin kalitesini olumsuz etkileyen kritik faktörler arasındadır.

Derinin işlenmesi süreçlerinde önce ham deriyi bakterilerden koruyacak ve bozulmadan kullanılmasını sağlayacak işlemler yapılmaktadır. Derinin esnek bir yapıda olması ve dayanıklı olması için, mineral ve sentetik kimyasal maddelerden faydalanılmaktadır. Derinin tabaklanması, deriyi nem, ısı ve bakterilere karşı dayanıklı hale getirmek amacıyla uygulanan işlemlerdir.

Derinin kalitesini belirleyen bir başka özellik ise çeşitli haslık özellikleridir. Bu çerçevede yetkili labortatuvarlar tarafından deride yırtılma mukavemeti tayini, kopma mukavemeti tayini, uzama mukavemeti tayini, kalınlık tayini, yıkama haslığı, ter haslığı, su haslığı, sürtme haslığı, ışık haslığı, kuru temizleme solüsyonu haslığı, pH değeri tayini, krom (VI) tayini, formaldehit tayini, yasaklı azo boyar maddeler tayini, ekstrakte edilebilen ağır metaller tayini, diklorometan ile çözünebilen madde miktarı tayini, klorfenoller tayini, o-fenilfenol tayini ve adhesion tayini gibi birçok test, ölçüm ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.