pH Değeri

pH Değeri
pH Değeri

Bir sıvının pH değeri yediden düşük olursa sıvının asidik özellikte olduğu, yüksek olursa sıvının alkali su olduğu bilinmektedir. Bu yüzden suyun pH değerinin çok önemi vardır. Suyun pH derecesi, su ile karışmış hidrojen miktarını göstermektedir. Toprakta bulunan suyun pH değeri genelde 6 ile 8.5 arasında değişmektedir. pH değeri düşük olan su asidik özellikte olduğu için aşındırıcı niteliktedir.

Suyun pH değeri, suyun çıktığı kaynağa göre değişmektedir. Su ne kadar bazik özellikte olursa, kimyasını değiştirebilecek asidik faktörlere karşı su o kadar dirençli demektir. İnsan vücudu için yararlı olan su bazik özellikte sudur. İnsan metbolizması sürekli olarak pH dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Vücut alkalen duruma geldiği zaman daha düzgün çalışmaktadır. Stres, aşırı egzersiz, enfeksiyon ve çeşitli hastalıklar vücutta asidik bir ortam yaratırlar. Vücudun bütün metabolik işlemleri, pH dengesine bağlıdır. Bu denge 7.35 ile 7.45 aralığındadır. Yani sağlıklı bir vücut asidik olmak zorundadır. pH dengesi bozulursa, hücreler gerekli gıdayı alamaz ve besinleri enerjiye çeviremez. Bunun sınucunda hücreler zayıflar, dokular güçsüzleşir ve çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar.

Tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan suyun pH değeri de bu açıdan önemlidir ve akredite laboratuvarlar tarafından, kimyasal ve ekolojik testler kapsamında, tekstil üretiminde kullanılan suyun pH değerini tayin etmek için test ve analiz çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalarda şu standartlar esas alınmaktadır:

  • TS 477 EN 1413 Tekstil - Sulu ekstraktın pH değerinin tayini
  • TS EN ISO 3071 Tekstil - Sulu özütte pH değerinin tayini
  • TS 3560 Tekstil - Pamuklu saten kumaş - Özellikler
  • BS EN 1413 Tekstil - Sulu özüt pH değerinin tayini
  • AATCC Test Method 81 Islak işlenmiş tekstil ürünlerinde sulu ekstraktın pH değerinin tayini