Kurşun Tayini - Metal Olmayan Çocuk Aksesuarları

Kurşun Tayini - Metal Olmayan Çocuk Aksesuarları
Kurşun Tayini - Metal Olmayan Çocuk Aksesuarları

Metal olmayan çocuk aksesuarları denilince, başta giyecekler ve metal olmayan oyuncaklar olmak üzere bütün tekstil ürünleri anlaşılmaktadır. Bu yönü ile tekstil ürünleri, gerek üretim aşamalarında gerekse bitim işlemleri sırasında birçok kimyasal maddelere maruz kalmaktadır. Bu kimyasal maddeler boyama işlemleri sırasında veya çeşitli apre işlemlerinde uygulanmaktadır. Kimyasal maddeler içinde en tehlikeli olanlardan biri de, bir ağır metal çeşidi olan kurşundur. Tekstil sektöründe kurşun asetat bileşeni genelde renk sabitlemek amacı ile kullanılmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde ülkemizde ve dünyada kurşun bileşiklerinin kullanılması, sağlığa zararlı olması yüzünden yasaklanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2015 yılında çıkarılan, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ, piyasaya sunulan tüketici ürünlerinde kullanılan ve ekinde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımına sınırlandırma getirmektedir.

Özellikle çocukların giyecekleri, oyuncakları veya eşyalarında kurşun bileşenleri son derece tehlikelidir. Yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından yetki alan laboratuvarlar, kimyasal ve ekolojik test çalışmaları arasında, çocuk oyuncakları ve eşyaları olarak metal olmayan aksesuarlarlarda kurşun tayini ölçüm ve testleri gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda şu standart esasları dikkate alınmaktadır:

  • 16 CFR Part 1303 İçinde kurşun bulunan boyaların ve içinde kurşun bulunan bazı tüketici ürünlerinin yasaklanması

Bu standart, kimyasal yapısında kurşun bulunan oyuncakları veya çocukların oynamaları için üretilmiş diğer malzemeleri tehlikeli ürün olarak yasaklamıştır. Çocukların kullanması ve için tasarlanan oyuncaklar ve diğer eşyalar, çocukların eline verilen ve çocukların kullandığı oyuncaklardır. Yoksa bu standart, evin içinde bulunan ve çocukların eline geçebilecek diğer eşyaları kapsamaz.

Bu çalışmaları yapacak laboratuvarların, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde akredite olmaları gerekmektedir.