Deniz Suyu Haslığı

Deniz Suyu Haslığı
Deniz Suyu Haslığı

Denizde kullanılacak olan ve deniz suyu içinde kalacak baskı yapılmış ve boyalı kumaşların renklerinin, deniz suyu etkisine ne kadar dayanıklı olduklarını belirlemek amacı ile deniz suyu haslığı testleri yapılmaktadır. Bu testler de renklerin su haslığını belirleyen yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak burada kumaş örneği, damıtılmış su yerine içinde sodyun klorür (tuz) bulunan bir çözelti ile ıslatılır ve belli bir basınç altında, 20 derece sıcaklıkta 16 saat veya 37 derece sıcaklıkta 4 saat bekletilir. Testin sonuçlarını değerlendirmek için, renk değişimini belirlemek amacı ile solma değerlendirmesinde kullanılan gri skala kullanılır (TS 423-2 EN 20105-A02 Tekstil - Renk haslığı tayin metotları - Bölüm A02 - Solmanın değerlendirilmesinde gri skalanın kullanılması).

Deniz suyu haslığı, özellike mayo ve benzeri giysilerin yapımında kullanılan kumaş çeşitleri için önemlidir. Bu testler ile kumaşın istenildiği şekilde, kullanım yerine uygun olarak üretilip üretilmediği kontrol edilmiş olmaktadır.

Deniz suyu içinde kalacak baskılı veya boyalı tekstil ürünlerinin renklerinin deniz suyu etkisine karşı dayanıklı olup olmadıklarını belirleme amacı ile yapılan deniz suyu haslığı, şu standartlara uygun şekilde tespit edilmektedir:

  • TS EN ISO 105-E02 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm E02: Deniz suyuna karşı renk haslığı
  • AATCC 106 Suya karşı renk haslığı: Deniz suyu

Bu testler ile, baskı yapılmış veya boyanmış tekstil ürünlerinin üzerinde bulunan boyar maddelerinin, deniz suyuna karşı karşı ne kadar direnç gösterebildiği ölçülmüş olmaktadır. Deniz suyu kumaşın rengini alabilir. Renk kaybı yüzünden kumaş solacaktır. Renk solması, boyar maddelerin elyaf üzerinden uzaklaşması ya da boyar maddelerin molekülünde meydana gelen yapı değişikliği sonucunda olabilir. Yetkili laboratuvarlarda yapılan değerlendirmeler ile deniz suyu haslığı da ortaya çıkarılmış olmaktadır.