Boyar Madde Transferine Karşı Renk Haslığı

Boyar Madde Transferine Karşı Renk Haslığı
Boyar Madde Transferine Karşı Renk Haslığı

Haslık testleri bilindiği gibi, üzerine baskı yapılmış veya boya uygulanmış tekstil ürünlerindeki boyar maddelerin, çeşitli etkiler altında rengini kaybedip kaybetmediğini veya bitişik başka tekstil ürünlerine boya geçirip geçirmediğini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen boyar madde transferine karşı renk haslığı testlerinde, şu standarda uygun hareket edilmektedir:

  • JIS L 0854 Depolamada renk haslığı ve süblime için test yöntemleri

Bu standart, boyar madde ile boyanmış tekstil ürünlerinin depolama sürecinde süblimleştirmeye yönelik renk haslığını tespit etmek için test yöntemlerini içermektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler ile ilgili sonuç raporlarının uluslararası anlamda kabul görmesi için, öncelikle bu testleri yapan laboratuvarların tarafsız, güvenilir, teknik açıdan donanımlı ve düzgün çalışan bir laboratuvar olması gerekmektedir. Bunun yanında yapılacak testlerin, istenilen standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle söz konusu laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak, yani akredite olarak bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu akreditasyon uygulaması, laboratuvarların tarafsızlık, yetkinlik ve güvenilirlik bakımından ciddiye alınmasında büyük önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ülke dışına ihraç edilen ürünlerin kalite kontrol testlerinde, öncelikle DIN (Alman Standartlar Enstitüsü), BS (İngiliz Standartları), EN (Avrupa Birliği Standartları) ve benzeri standartlar yanında ISO (Uluslararası Sandartlar Organizasyonu) standartları da kullanılmaktadır. Amerika’ya ihraç edilen ürünlerin kalite kontrol testlerinde ise ASTM ve AATCC standartları kullanılmaktadır. Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü de tekstil ürünleri ile ilgili standartların birçoğunu EN ve ISO standartlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlemiştir. Bu şekilde TSE, uluslararası alanda kullanılabilir hale gelmiştir.