Balon Joje Kalibrasyonu

Balon Joje Kalibrasyonu
Balon Joje Kalibrasyonu

Bugün tüketicilere sunulan ürünlerin çeşitliliği, tüketicinin korunması açısından önlemler alınmasını gerektirmektedir. Sunulan ürünlerin gözetim ve çeşitli test, ölçüm ve analizlerle kontrol edilmesi ve üretim süreçlerinin denetlenmesi ve sistemlerin belgelendirilmesi ile olmaktadır. Bu noktada akreditasyon çalışmaları önem kazanmaktadır. Bir ürünün piyasanın talep ettiği koşullara, standartlara ve yasal düzenlemelere uygun olduğunu göstermek amacı ile, ürünlerin test, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların, yani uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması işlemlerine akreditasyon denmektedir. Ülkemizde bu çalışmalar Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülmektedir.

Mevcut uygulamada laboratuvarların akreditasyonu konusunda bir zorunluluk yoktur. Ancak uygunluk değerlendirme hizmetlerinin verildiği piyasa koşulları, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya zorlamaktadır. Bu konuda bütün kalibrasyon, analiz ve test hizmetleri veren laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı gereğince akredite olmaktadır.

Balon joje kalibrasyon yöntemi, laboratuvarlarda hacimsel kalibrasyon çalışmalarında başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem uygulanırken TS ISO 4787 standardına göre hazırlanmış kalibrasyon prosedürü esas alınmaktadır.

Balon Joje, laboratuvarlarda kullanılan ve her çeşit kimyasal maddeye karşı dayanıklı borasilikat camdan üretilen bir tüptür. Süt, su, zeytinyağı, benzin veya motorin gibi sıvıların miktarını tespit etmek amacı ile hacimleri ölçülürken, genelde mezür, pipet ya da balon joje kullanılmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda kalibrasyon çalışmaları kapsamında balon joje kalibrasyon yöntemi de uygulanmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır. Bu konuda başvurulan standartlar şunlardır:

  • TS 1491 EN ISO 1042 Laboratuvar cam malzemeleri - Tek işaretli ölçülü balonlar
  • TS EN ISO 4787 Laboratuvar cam malzemeleri - Ölçülü cam kaplar - Kullanım metotları ve kapasite deneyi