Τετραχλωροαιθάνιο-τριχλωροαιθάνιο

Τετραχλωροαιθάνιο-τριχλωροαιθάνιο
Τετραχλωροαιθάνιο-τριχλωροαιθάνιο

Από καιρό σε καιρό, τα επίπεδα μικροβιολογικής, χημικής και ραδιενεργού ρύπανσης των υδάτων στην αγορά ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας. Στη χώρα μας, το νερό είναι αδειοδοτημένο και διατίθεται στο εμπόριο ως πόσιμο νερό, φυσικό μεταλλικό νερό και νερό πηγής. Ωστόσο, σε λεπτομερείς εργαστηριακές μελέτες, το νερό που εμπορεύεται πολύ λίγες εταιρείες είναι πόσιμο. Με άλλα λόγια, ακόμη και τα νερά πολλών από τις γνωστές μάρκες απέχουν πολύ από το να είναι ασφαλώς πόσιμο σε μικροβιολογική, χημική και ραδιενεργή ρύπανση. Στην πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι περισσότερες από εκατό μάρκες νερού δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα εγχώρια και τα εξωτερικά πρότυπα. Περίπου τριάντα είδη χημικών προσμείξεων βρέθηκαν σε αυτά τα δείγματα νερού.

Στην περίπτωση τετραχλωραιθάνης και τριχλωροαιθανίου, πολλές μάρκες νερού έχουν βρεθεί ότι βρίσκονται εκτός των προτύπων ΕΡΑ.

Η ένωση τετραχλωροαιθανίου είναι οργανική χημική ουσία και βρίσκεται κυρίως στα απόβλητα εργοστασίων και εταιρειών στεγνού καθαρισμού. Προκαλεί ηπατικές νόσους στον άνθρωπο και αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου. Σύμφωνα με τα πρότυπα της EPA, το πολύ 0,005 mg ανά λίτρο νερού πρέπει να είναι.

Το τριχλωροαιθάνιο, το οποίο είναι επίσης μια οργανική χημική ουσία, απαντάται κυρίως στα απόβλητα χώρων απολίπανσης μετάλλων, χημικών εργοστασίων και άλλων εργοστασίων. Προκαλεί διαταραχές του ήπατος, των νεφρών, του νευρικού συστήματος, του κυκλοφορικού συστήματος και του ανοσοποιητικού συστήματος στους ανθρώπους. Σύμφωνα με τα πρότυπα της EPA, πρέπει να χρησιμοποιείται το λίτρο 0,2 mg 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο και 0,005 mg 1,1,2-Τριχλωροαιθάνιο.

Η EPA είναι η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και λειτουργεί και αναπτύσσει πρότυπα στην ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα εγκεκριμένα εργαστήρια, οι αναλύσεις τετραχλωροαιθανίου και τριχλωροαιθανίου διεξάγονται σε πόσιμο νερό, φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγών στο πλαίσιο των αναλύσεων χημικών τροφίμων. Στις μελέτες αυτές ακολουθούνται τα πρότυπα και οι μέθοδοι δοκιμών που εκδίδονται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Το πρότυπο στην ανάλυση νερού έχει ως εξής:

  • TS 266 Νερά - Νερά για ανθρώπινη κατανάλωση