Ν-εξάνιο ανώτατο όριο εκχυλίζεται μπορεί να είναι κλάσμα προσδιορισμός

Προσδιορισμός του μέγιστου εκχυλίσιμου κλάσματος σε Ν-εξάνιο
Προσδιορισμός του μέγιστου εκχυλίσιμου κλάσματος σε Ν-εξάνιο

Το εξάνιο είναι αλκάνιο ευθείας αλυσίδας και χρησιμοποιείται ως διαλύτης ελαίου σε εργαστήρια και ως οργανικός διαλύτης στη βιομηχανία. Ωστόσο, εάν εισπνέεται στην περίπτωση αερίου εξανίου, προκαλεί δηλητηρίαση. Δεδομένου ότι το εξάνιο είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, χρησιμοποιείται γενικά ως παράγωγο του επτανίου. Το επτάνιο είναι επίσης ένας κορεσμένος υδρογονάνθρακας που εμπίπτει στην κατηγορία των αλκανίων. Το επτάνιο διαλύει περισσότερο το πετρέλαιο, αλλά είναι ευκολότερο να βρεθεί εξάνιο.

Η νάφθα είναι διαλύτης με βάση το πετρέλαιο. Η νάφθα εξέρχεται από τα διυλιστήρια πετρελαίου ως ενδιάμεσο και περιέχει περισσότερες από μία χημικές ουσίες. Για παράδειγμα, διμεθυλοβενζόλιο, τολουόλιο, πεντάνιο, επτάνιο, αιθυλοβενζόλιο, βενζόλιο, θείο και Ν-εξάνιο. Το Ν-εξάνιο χρησιμοποιείται ως διαλύτης και ενισχυτής ιξώδους. Στη βιομηχανία τροφίμων, χρησιμοποιείται για να εξαγάγει πετρέλαιο από ελαιούχους σπόρους όπως ο ηλίανθος και η σόγια. Το ακατέργαστο έλαιο λαμβάνεται από ποικιλίες ελαιούχων σπόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ελαίου σποράς με την πρώτη πίεση και στη συνέχεια με διεργασίες εκχύλισης Ν-εξανίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τη χρήση του Ν-εξανίου στον τομέα των καλλυντικών. Έχουν προσδιοριστεί οι αρνητικές επιδράσεις αυτής της χημικής ένωσης στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα. Έχει ένα ήπιο αποτέλεσμα φαρμάκου ακόμη και όταν εκτίθεται για σύντομες χρονικές περιόδους. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις. Με την πάροδο του χρόνου, καταστρέφει το κεντρικό νευρικό σύστημα, αποδυναμώνει τους μυς, προκαλεί προβλήματα συντονισμού και οδηγεί σε οπτικές διαταραχές. Ακόμη και σε χαμηλές δόσεις, η ένωση Ν-εξανίου είναι ένα αποτελεσματικό δηλητήριο. Επιπλέον, αυτό το φαινόμενο δηλητηρίασης συνεχίζεται μετά τη διάδοση στο περιβάλλον. Εν ολίγοις, είναι μια χημική ουσία με εξαιρετικά επιβλαβή αποτελέσματα.

Στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια, οι μέγιστες μελέτες προσδιορισμού εκχυλίσιμου κλάσματος διεξάγονται σε Ν-εξάνιο στον τομέα του πετρελαίου στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών. Σε αυτές τις αναλύσεις ακολουθούνται τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις και οι μέθοδοι ανάλυσης και τα κριτήρια δοκιμών που γίνονται αποδεκτά παγκοσμίως και παρέχεται αξιόπιστη και αμερόληπτη υπηρεσία στα εργαστήρια.