βορικός οξύ (Borax) ανάλυση

Ανάλυση βορικού οξέος (Βόρακας)
Ανάλυση βορικού οξέος (Βόρακας)

Το Borax είναι ένα άλας του βορικού οξέος που είναι γνωστό ως βορικό νάτριο. Το βορικό νάτριο είναι λευκό σε σκόνη και κρυσταλλική μορφή. Διαλυτό σε νερό και γλυκερίνη, αλλά αδιάλυτο σε αλκοόλη. Ο Βόρακας αρχίζει να λιώνει στο 75 και χάνει κρυστάλλινο νερό. Ο βαθμός 200 λιώνει σε μια γυαλιστερή μάζα που ονομάζεται βράσιμο και βόρακα. Το βορικό νάτριο λαμβάνεται με την εξάτμιση και την κρυστάλλωση των αλμυρών λιμναίων υδάτων. Το Borax λαμβάνεται με αντίδραση του βορικού οξέος με άνυδρο ανθρακικό νάτριο στο εργαστήριο.

Το Borax χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση της σκληρότητας του νερού και της πλύσης λευκαντικών. Χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών βαφών, ως αντιψυκτικό για την καθυστέρηση της κατάψυξης και στην εκτύπωση. Χρησιμοποιείται επίσης ως ζιζανιοκτόνο στη γεωργία. Το βόριο, που χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη ορισμένων τύπων φυτών. Το Borax προστίθεται στο έδαφος για πιο αποτελεσματικό έδαφος. Το Borax χρησιμοποιείται επίσης ως αναλυτικός δείκτης στο εργαστήριο. Το Borax είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος βορίου.

Το βορικό οξύ είναι μια χημική ένωση με τη μορφή του οξυγόνου του στοιχείου βορίου. Το βορικό οξύ λαμβάνεται με αντίδραση του ορυκτού κοραμανίτη με θειικό οξύ. Το βορικό οξύ είναι άγευστο, άοσμο, σταθερό στον αέρα και με τη μορφή λευκών κρυστάλλων. Σήμερα, το βορικό οξύ έχει χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων LCD. Στο εργαστήριο, τα αλογονίδια του βορίου υδρολύονται για να ληφθεί βορικό οξύ. Το εμπορικό βορικό οξύ λαμβάνεται με προσθήκη χλωρίου ή θειικού οξέος στο διάλυμα βόρακα.

Στη γεωργία, το βορικό οξύ χρησιμοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων και στην παρασκευή παρασιτοκτόνων για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων ζιζανίων.

Στα εργαστήρια, οι μελέτες προσδιορισμού του βορικού οξέος (βόρακα) διεξάγονται στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών. Κατά τη διάρκεια αυτών των μελετών τηρούνται τα σχετικά πρότυπα που εκδίδονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις.