Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Dinophysis Toksin1 (DTX-1)

Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Dinophysis Toksin1 (DTX-1)
Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Dinophysis Toksin1 (DTX-1)

Günümüzde çok fazla mikroalg üremesinin ününe geçmek ve etkilerini en aza indirmek için birçok çalışma yapılsa da bu çalışmalar sınırlı kalmakta ve yeterli olmamaktadır. Çalışmalar ağırlıklı olarak zehirli veya zararlı mikroalg üremesinin önceden tahmin edilmesi yönündedir ancak ortam koşulları çok çeşitli olduğu için bu mümkün olmamaktadır. Ancak bunun için potansiyel toksik mikroalglerin oluşum yerlerleri, zamanları ve etkilerinin yöre insanları tarafından da bilinmesi gerekmektedir. Ülkemizde ve dünya denizlerinde izlenen zararlı ve toksik fitoplankton türlerinin yayılma alanlarının, yaşam stratejilerinin ve bunlara etki yapan faktörlerin araştırılması çalışmaları, hem ekosistemin hem de insan sağlığının korunması açısından önem taşımaktadır.

Diarrhetic Shellfish Poison (DSP) türünden zehirler son yılarda dinophysis türü alglerin çok üremeleri ile dikkat çekmiştir. Bu zehirlerin bir türü olan metil okadaik asite, dinophysis türün üremeleri sırasında rastlanmaktadır. Kabuklu deniz hayvanlarında bulunan Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) toksinlerin içeriğinde, okadaik asit grup toksinleri, dinophysis türleri tarafından üretilen pektenotoksin ve prorocentrum türleri tarafından üretilen yessotoksin bulunmaktadır. Okadaik asit grubu toksinleri ise, dinophysis toksinleri DTX1, DTX2, DTX4 ve akil türevleri DTX3 oluşturmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda biyotoksin analizleri kapsamında yapılan analizler arasında, LC-MS/MS yöntemi (sıvı kromatografisi - kütle - kütle spektrometresi yöntemi) ile Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) zehirlenme analizleri arasında yer alan toksin1 (DTX-1) analizleri de yapılmaktadır. Bu analizlerde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan standart şudur:

  • TS EN 16204 Gıda maddeleri - LC-MS/MS ile kabuklu deniz ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri lipofilik alg toksinlerinin belirlenmesi (okadaik asit grubu toksinler, yessotoxins, azaspiracids, pectonotoksinler)