Ortam Sıcaklığında İzolasyon Direnci Testi

Ortam Sıcaklığında İzolasyon Direnci Testi
Ortam Sıcaklığında İzolasyon Direnci Testi

İzolasyon direnci ölçümleri, evlerde ve işyerlerinde kullanılan her çeşit elektrikli cihaz için, gerek üretim gerekse servis aşamalarında uygulanmaktadır. Bu ölçümler sonucunda insan sağlığını ve mal güvenliği tehdit edecek arızalar tespit edilmekte ve önlenmektedir.

Normal koşullarda çalışma ortamlarında gerilim bulunan bölümler ve gerilim bulunmayan bölümler arasında yalıtım olmak zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde, elektrik enerjisinin ulaşmaması gereken yerlere elektrik akacak ve tehlike oluşturacaktır. Aynı zaman cihazların içinde de, herhangi bir kısa devre tehlikesinin önüne geçmek için yalıtkanlık sağlanmak zorundadır. Elektrikli veya elektronik cihazların düzgün çalışması açısından bu durum çok önemlidir. Yalıtkan maddeler, ısı, ses ve elektrik akımını iletmeyen maddelerdir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından EN 50575 standardının yayınlanması ile birlikte, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı koşulları ve yapılacak testler ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterler netlik kazanmıştır (TS EN 50575 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - İnşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi).

Söz konusu standart aynı zamanda daha önce yayınlamış olan aşağıdaki test standartlarına da atıf yapmaktadır:

 

  • TS EN ISO 1716 Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri – Brüt yanma ısısının tayini (kalorifik değer)
  • TS EN 50399 Yangın şartlarında kablolar için ortak deney yöntemleri - Alev yayılma deneyi esnasında kablolarda açığa çıkan ısının ve oluşan dumanın ölçülmesi - Deney donanımı, işlemler, sonuçlar
  • TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem
  • TS EN 61034 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi
    • Bölüm 1: Deney cihazları
    • Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar
  • TS EN 60754 Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların testi - Bölüm 2: Asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)