Kaçak Akım Testi

Kaçak Akım Testi
Kaçak Akım Testi

Toprak hattına bağlı kablonun başka bir yer ile temas etmesinden ya da toprak hattı direncinin yüksek olması yüzünden bazen kaçak akım doğabilir ve kaçak akım elektrik tesisatından uzaklaştırılamaz. Kaçak akım, insan yaşamı için ciddi bir tehdittir. Eğer ortaya çıkan kaçak akım 30 mA üzerine ise, insanların geri dönüşü olmayan sorunlar yaşaması kaçınılmaz olur.

Kaçak akım rölesi, bir elektrik tesisatında ortaya çıkacak herhangi bir problem yüzünden akımın toprak hattı ile boşalmaması durumunda ana bağlantıyı keserek, muhtemel riskleri ortadan kaldıran sigorta tipi bir röledir.

Kaçak akım röleleri dünya standartlarına göre 30 mA ve 300 mA arasında üretilmektedir. Örneğin kaçak akım rölesi 30 mA değerinde ise, faz ve nötr arasındaki akım farkı 30 mA değerini aştığı takdirde röle atar ve elektrik akımı kesilir. Kaçak akım rölesinin çalışma prensibi, faz ve nötr arasındaki farka dayanır. Faz hattından geçen akım miktarı ile nötr hattından geçen akım miktarı arasında bulunan fark, rölenin koruma değerinin üzerinde ise röle elektrik bağlantısını keser.

Kısaca kaçak akım röleleri, elektrik devrelerinde kaçak akım oluşması halinde elektrik çarpmalarını veya elektrik yüzünden çıkacak yangınları önleyen bir sistemdir. Evlerde kullanılan en küçük sigorta 6 amper’dir. Bu akım değeri bir insanı derhal öldürmeye yeterlidir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen birçok elektriksel test arasında kaçak akım testleri de bulunmaktadır. Laboratuvarlarda hem elektrik devreleri üzerinde kaçak akım testleri yapılırken hem de üretilen kaçak akım röleleri test edilmektedir.

Evlerde ve işyerlerinde kaçak elektrik akımları yüzünden insan sağlığı ve mal güvenliği açısından sorun yaşamamak için gerekli elektriksel testlerin yaptırılması gittikçe önem kazanmaktadır.

Laboratuvarlar bu testler sırasında, mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen kriterlere ve koşullara ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara uygun faaliyet göstermektedir