Çekme Testi

Çekme Testi
Çekme Testi

Çok farklı amaçlarla ve çok farklı alanlarda kablolar kullanılmaktadır. Bu durum göze alındığında, olası bir tehlikeli duruma karşı kabloların sağlayacağı dayanıklılık oldukça çok önemlidir. Bu sebeple kablolara çeşitli mekanik testler uygulanmaktadır. Bu testler kabloların en doğru ve güvenilir dayanıklılık sonucunu vermektedir.

Kablolar, esas olarak insan yaşamının her anında yer almaktadır. İş merkezleri, alışveriş merkezleri, ofisler, hastaneler, okullar, sinemalar, tiyatrolar, havaalanları, tüneller, fabrikalar ve benzeri her yerde kullanıldıkları için, kabloların, kopmama, alevi iletmeme ve yaymama, düşük duman yoğunluğu, aşındırıcı ve zehirli gaz içermeme gibi çok farklı özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu özellikler ancak kablo üzerinde yapılan testler sonucunda ortaya konabilir.

Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen UV yaşlandırma, hot set gibi mekanik testler arasında bir de çekme dayanımı ve kopma uzaması testleri bulunmaktadır. Bu testler izolasyon ve kılıf malzemelerinin mekanik dayanıklılıklarını tespit etmek ve yük altında nasıl tepki gösterdiklerini belirlemek amacı ile yapılmaktadır.

Çekme testi ile kabloyu oluşturan malzemelerin dayanabilecekleri en büyük kuvvette uzama yüzdeleri elde edilmektedir. Test için numune, çekme kopma makinasına yerleştirilir ve test başlatılır. Çekme sağlamlığı, ölçülen en büyük yükün kablonun kesit alana bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde birim alana düşen yük hesaplanmış olur. Ölçüm cihazının ekranında, gerilme ve şekil değiştirme grafiği belirir. Bu grafikte test edilen numunenin moleküler bağlarının kopmaya başladığı nokta kablonun çekme noktasıdır. Grafiğin sonlandığı nokta ise kablonun kopma noktasıdır. Kablonun uzama değeri, numunenin test başında ve sonundaki boyu kıyaslanarak hesaplanır. Test tamamlandığında cihazın ekranında kablonun çekme mukavemeti ve şekil değiştirme değerleri görülür.

 

Yetkili laborautuvarlarda gerçekleştirilen çekme testlerinin sonuçları, ilgili yasal düzenlemeler ve yayınlanmış standartlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.