Bilye Basınç Testi

Bilye Basınç Testi
Bilye Basınç Testi

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS EN 60335-1 standardı elektrikli cihazlar için güvenlik koşullarını belirlemektedir. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: TS EN 60335-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektriksel Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları.

Bu standart, tek fazlı sistemlerde 250 volt’u diğer sistemlerde ise 480 volt’u geçmeyen elektrik geriliminde çalışan, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kurallarını içermektedir. Bu standart kapsamında birçok test yapılmaktadır. Örneğin, etiket dayanıklılığı testi, gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi, giriş gücü ve akımı testi, ısınma testi, kaçak akım testi, elektrik dayanımı testi, neme dayanıklılık testi, olağan dışı çalışma testi, yapısal test, deşarj testi, çekme testi, topraklama testi, izolasyon testi, kızaran tel testi, yüzeysel kaçağa karşı koruma testi ve bilye basınç testi.

Bilye basınç testi yangın tehlikesi testi olarak da bilinmektedir. Bu test, metal olmayan malzemelerin ısıya dayanımı ile ilgili bir test yöntemidir.

Akredite laboratuvarlar tarafından elektriksel güvenlik testleri kapsamında bütün bu sayılan testler gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında elde edilen sonuçları, bir yandan çıkarılan çeşitli yasal düzenlemelerin esaslarına bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayılanan standartlara uygun şekilde değerlendirmektedir. İşte esas alınan birkaç standart:

  • TS EN 60695-10-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 10-2: Bilya basınç deneyi yöntemi
  • TS EN 60695-2-11 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-11: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri – Nihai mamuller için akkor tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi
  • TS EN 60695-2-12 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-12: Akkor/sıcak telin esaslı alındığı deney yöntemleri – Malzemeler için akkor tel ile alevlenebilirlik indisi (GWFI) deney yöntemi
  • TS EN 60695-11-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 11-2: Deney alevleri - 1 kw anma güçlü ön karışımlı alev - Cihazlar, doğrulayıcı deney düzeneği ve kılavuz