Toplam Çözünmüş Madde Tayini

Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Toplam Çözünmüş Madde Tayini

Demir, altın, gümüş, şeker, tuz, oksijen, civa ve benzer maddelerin yapılarında tek çeşit madde bulunmaktadır. Bunlara saf maddeler denir. Birden fazla saf madde biraraya gelerek karırşımlar oluşturabilirler. Maddeler bu şekilde karışım oluşturdukları zaman özelliklerini kaybetmiş olmazlar. Bir karışım içinde sıvı, katı ve gaz maddeler aynı anda bulunabilirler. Bu karışımdaki maddeler birbirlerinden ayrılabilir ve yeniden saf hallerine gelebilirler.

Bir maddenin bir başka madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar şeklinde dağılmasına ise çözünme denmektedir. Bu karışımlara çözelti denmektedir. Yani bir çözeltide hem çözünen maddeler hem de çözen maddeler bulunmaktadır. Örneğin su ve soda karışımında, su çözen maddedir, soda ise çözünen maddedir.

Kayaların milyonlarca yıllık bir süreçte çeşitli etkilerle parçalanması ve içine organik maddelerin karışması ile topraklar oluşmuştur. Bu parçalanmada kimyasal, fiziksel ve biyolojik faaliyetler birlikte rol oynamıştır. Bugün de bu süreç devam etmektedir.

Toprak, üzerindeki bitki örtüsünün beslendiği ana kaynaktır. Toprağın içinde milyonlarca canlı bulunmaktadır ve bunlar ekosistemin devamı için önemlidir. Toprağın verimli olmasını sağlayan ve humus bakımından zengin olan kısım, toprağın üst tabakasıdır.

Toprağın yapısına bakılacak olursa, normal bir toprak şu bileşenlerden oluşmaktadır: inorganik maddeler (yüzde 45), organik maddeler (yüzde 5), su (yüzde 25) ve hava (yüzde 25).

Akredite olmuş laboratuvarlar, toprak ve arıtma çamuru ölçümleri kapsamında toplam çözünmüş madde ölçümleri de yapmaktadır. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemeler yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış standartlar ve yöntemler de esas alınmaktadır. Toplam çözünmüş madde tayini çalışmalarında genelde şu yöntemlere uyulmaktadır:

  • 5310B: Total Organic Carbon by High-Temperature Combustion Method
  • TS 8195 EN 1484 Su kalitesi - Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayin Kılavuzu
  • SM 2540C Total Dissolved Solids Dried at 180 Degree