Klorür Analizi

Klorür Analizi
Klorür Analizi

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, toprak reaksiyonu önemli ölçüde etkilemektedir. Toprağın verimli olması, bitkilerin gelişmesi için uygun olması ve içindeki mikroorganizmalar tarafından istenen özellikleri taşıyor olması toprağın reaksiyonuna bağlıdır. Toprak reaksiyonu, bitki besin elementlerinin çözünürlüklerini arttırmak veya düşürmek yolu ile bitkilerin gelişmesini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir.

Toprakta bulunan çözünebilir tuzların miktarı, toprağın tuzluluğunu ifade etmektedir. Topraklarda en fazla klor, karbonat, bikarbonat ve sülfat gibi anyonlar, sodyum, magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi katyonlar bulunmaktadır. Bütün bu maddeler birleşerek tuzları oluşturmaktadır. Eğer toprakta bulunan anyon ve katyonların miktarı bitkiye zarar verecek kadarfazla olursa bu topraklara tuzlu topraklar denmektedir.

Toprakta tuzluluk derecesi, toprakların yapısını olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Bu değer yüksek olursa, toprağın su tutma kapasitesi düşer ve bitki köklerinin su alması engellenmiş olur. Bunun yanı sıra çözünebilir tuzların yapısında yüksek oranda bulunan klor, sodyum ve bor gibi bir takım elementler, bitkiler için zehirlenme etkisi de yapabilir.

Toprak analizlerinin yapılması, ekilecek alanların gübre ihtiyacını ortaya koyan bir yöntemdir. Topraktan alınan örnekler, yetkili laboratuvarlarda ölçümlenmekte ve analiz edilmektedir. Bu şekilde ekili bitkilerin iyi ürün vermesi için ne şekilde beslenmesi gerektiği tespit edilmektedir. Toprakta eksik olan bitki besin maddeleri tespit edilerek, üreticilere zamanında ve doğru yöntemlerle gübreleme yapma imkanı sağlanmaktadır.

Burada önemli nokta toprak örneklerinin kurallarına uygun şekilde alınması ve doğru bir şekilde analiz edilmesidir.

Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar, toprak ölçümleri çerçevesinde klorür analizlerini de gerçekleştirmektedir. Bu analizler sırasında en çok başvurulan yöntemler şunlardır:

 

  • SM 4110 B Kromotografik metot
  • SM 4500-Cl-B Argentometrik metot
  • SM 4500-Cl-C Civa Nitrat metodu