Sülfür Tayini Ölçümü

Sülfür Tayini Ölçümü
Sülfür Tayini Ölçümü

Kükürt elementinin başka bir element ile yaptığı bileşiklere sülfür denmektedir. Ya da başka bir ifade ile sülfür, kükürdün, başka bir element ile birleşerek oluşturduğu yeni bir maddedir. Birleşme sağlanan elementin çeşidine göre de üç çeşit sülfür bulunmaktadır: ametal sülfürler, metal sülfürler ve organik sülfürler.

Ametal sülfürler, bor, karbon, fosfor ve arsenik gibi ametaller ile oluşan sülfür bileşimleridir. Bunlara örnek olarak karbon sülfür, karbon dioksit ve karbon monoksit gösterilebilir. Metal sülfürler, sülfür asidinin tuzlarıdır. Bunlara örnek olarak potasyum sülfür ve sodyum sülfür gösterilebilir.

Metal sülfürler esas olarak mat, renkli ya da metal parlaklıkta olabilir. Bunlar hemen çözülebilen kristalleşmiş katı maddelerdir. Bu gruba giren sülfürler arasında sadece alkali ve toprak alkali sülfürler suda çözülmektedir. Metal sülfürlerin bir kısmı asitler tarafından bozundurulduğunda açığa hidrojensülfür çıkmaktadır. Bazı metal sülfürler, sıcakta yükseltgendiği zaman, orta sıcaklıkta sülfatlar, yüksek sıcaklıkta ise kükürtdioksit ile metaloksitleri verirler. Metal sülfürler doğada çok sayıda bulunmakta ve önemli mineraller oluşturmaktadır.

Organik sülfürler ise esas olarak alkol veya fenol esterleridir. Bunların bir kısmı tıp alanında kullanılmaktadır. Sülfür eksikliği insanlarda en fazla şişmanlık, çeşitli kalp hastalıkları, Alzheimer gibi hastalıklara ve aşırı yorgunluk hissine neden olmaktadır.

Sanayi atıksularının debileri düşük olsa da, içerdikleri kirleticiler bakımından evsel atıksulara göre hem içlerinde bulunan kirletici çeşitliliği fazladır hem de konsantrasyonları yüksektir. Bu atıksular hiç arıtılmadan ya da yeteri kadar arıtılmadan doğaya bırakıldığı takdirde çok çeşitli problemlere neden olmaktadır. Bu açıdan atıksularda bulunacak yüksek sülfür değerleri de doğaya zarar vermektedir.

Yetkili laboratuvarlar, su ve atıksu ölçümleri kapsamında sülfür ölçümü de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun faaliyet göstermeleri gerekmektedir.