Havuz Suyu Analizleri

Havuz Suyu Analizleri
Havuz Suyu Analizleri

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğin çıkarılma amaçları şunlardır:

  • Yüzme amaçlı kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik koşullara uygun olması
  • Yüzme havuzu sularının kalite standartlarının belirlenmesi
  • Yüzme havuzlarının denetlenmesi ve izlenmesi

Havuz suyu analizleri de bu yönetmelik esasları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Yüzme havuzu sularının kimyasal nitelikleri (Ek 1), fiziksel nitelikleri (Ek 2) ve mikrobiyolojik nitelikleri (Ek 3) yönetmelik eklerinde verilmiştir ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapıacak denetimlerde havuz sularının, yönetmelikte belirtilen değerlere uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yönetmelikte, havuz sularının kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri ve analiz sıklıkları yanında, numune alma, taşıma ve analiz laboratuvarları, yüzme havuzunun işletilmesi, çocuk yüzme havuzunun işletilmesi, fiziki mekanlar, güvenlik önlemleri, denetim, uygun çıkmayan havuz suyunun takibi, dezenfeksiyon ve havuz kimyasalları gibi esaslar da yer almaktadır.

Kimyasal özellikler kapsamında, havuz suyunda bulunan, pH, amonyum, nitrit, nitrat, siyanürik asit, bakır, alüminyum, toplam alkalinite, hidrojen peroksid, bağlı klor, kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor ve açık yüzme havuzu suyu serbest değerleri analiz edilmektedir.

Fiziksel özellikler kapsamında, havuz suyunun renk, bulanıklık ve sıcaklık değerleri analiz edilmektedir.

Mikrobiyolojik özellikler kapsamında ise, toplam koloni (jerm) sayısı, toplam koliform bakteri, E. coli ve pseudomonas aeruginosa değerleri analiz edilmektedir.

Yönetmeliğin işletmeci tarafından yapılacak analizler başlıklı ekinde ise (Ek 4), akredite olmuş laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekli analizlerin analiz sıklığı ve sınır değerleri (en düşük ve en yüksek olmak üzere) yer almaktadır.

 

Labortauvarların, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaları yanında, ayrıca yukarıda sözü geçen yönetmelikte belirtilen koşulları da sağlamaları gerekmektedir.