Performans Testleri

Performans Testleri
Performans Testleri

Temizlik ve dezenfektan analizleri kapsamında sayısız deterjan analizleri ve dezenfektan analizleri yapılmaktadır. Bu analizler deterjanların ve dezenfektanların, fiziksel ve kimyasal analizlerini ve genel aktivite testlerini ve bakterisidal aktivite testlerini içermektedir.

Bütün bu test ve analiz çalışmaları dışında bir de performans testleri yapılmaktadır. Esas olarak uygulanan performans testleri şunlardır:

  • Çamaşır grubu ürünleri
  • Mutfak grubu ürünleri
  • Banyo grubu ürünleri
  • Genel temizlik grubu ürünleri

Bir yandan deterjanlar, dezenfektanlar, kısaca temizlik maddeleri ürten firmaların sayısı artttıkça bir yandan da ürün çeşitliliği artmaktadır. Arka arkaya yeni ürünler tüketicilere sunulmakta ve hepsi, ya aynı firmanın diğer ürünlerinden ya da rakip firmaların ürünlerinden farklı özellikler ve üstünlükler taşımaktadır. Ya da böyle olduklar iddia edilmektedir. Peki ya gerçekte durum nasıldır? Bu kadar geniş ürün çeşitliliği arasında ürünler gerçekten sayılan üstünlüklere sahip midir?

Bazı laboratuvarlar ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından TS EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına göre akredite olmaktadır. Bu laboratuvarlar, dünyanın her yanında uygulanan ve genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uygun şekilde faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmalarında, yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından çıkarılan standartları esas almaktadır. Bu şekilde müşterilerine daha güvenilir ve tarafsız bir şekilde hizmet vermekte ve gerçekleştirdikleri test ve analiz sonuçları ve düzenledikleri raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Sözü edilen laboratuvarlar sayısız test çalışmaları yanında temizlik ürünlerinin performans testlerini de yapmakta ve üretici firmaların, ürünleri hakkında tüketicilere, bilimsel verilerle kanıtlanmış iddialarda bulunabilmeleri için imkan yaratmış olmaktadır. Bu laboratuvarların ortaya koydukları sonuçlar, tüketicilere daha inandırıcı gelmektedir.

Gerçekleştirilen performans testleri, temizlik ürünlerinin ne kadar güçlü olduğunu, işlevsel olup olmadığını ve ne kadar dayanıklı ve kullanışlı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu analiz ve değerlendirmeler ile temizlik ürünlerinin performansları ölçülmüş olmakta ve eşdeğer diğer ürünler ile karşılaştırması yapılmaktadır.

Üretici firmalar açsından performans test sonuçları, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve yeni ürünlerin tasarlanması çalışmalarında da önemli bir veri olmaktadır.

Sözü edilen laboratuvarlar, bu test çalışmalarını üretici veya perakendeci firmalardan gelecek genel veya özel talepler üzerine yapmaktadır ve pazarın gerektirdiği kriterler ve tüketici beklentileri mutlaka dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere her türlü temizlik ürünlerinin etkinliğini ve kalitesini iyileştirmek amacı ile yapılan performans testlerinde genel olarak şu noktalar üzerinde durulmaktadır: kullanım amacına uygunluk, antistatik etkiler, parlaklık ve ışıldama, özellikle çamaşır, bulaşık, tuvalet temizleme ürünlerinde koku yoğunluğu, çamaşır ürünlerinde temizlik ve leke çıkarma gücü, yine çamaşır ürünlerinde çamaşırları beyazlatma ve yumuşatma etkisi, bulaşık makinası deterjanları için durulama gücü, yağ çözücüler ve kireç çözücüler için etki gücü ve deterjanlarda köpürme seviyesi.

Görüldüğü gibi yukarıda sayılan ve üçüncü bir gözle kanıtlanan bütün bu ürün özellikleri, üretici firmaların kaliteye ve tüketici haklarına bağlılığını ortaya koyan ve tüketiciler ile aralarında bir güven bağı oluşturan özelliklerdir. Üretici firmaların rekabet gücünü arttıran bu çalışmalar sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde talep görmektedir.

Performans testleri, sadece çamaşır grubu, mutfak grubu, banyo grubu ürünleri ve genel temizlik grubu ürünleri için değil, talep gelmesi durumunda dezenfektanlar, antiseptikler ve hijyenik temizlik ürünleri yanında her türlü tıbbi temizlik maddeleri için, hatta bakterisidal aktivite güçleri için de yapılmaktadır.

Sözü edilen laboratuvarlar bu testleri yapacak teknolojik donanıma ve deneyimli çalışan kadrolarına sahiptir.