Yataklar, Divanlar ve Yatak Bazalarının Tutuşma Dayanımı İçin Şartname

Yataklar, Divanlar ve Yatak Bazalarının Tutuşma Dayanımı İçin Şartname
Yataklar, Divanlar ve Yatak Bazalarının Tutuşma Dayanımı İçin Şartname

İngiliz standartları olan BS EN 597-1, BS EN 597-2 ve BS 6897 standartları, minderler, divanlar ve yatakların alev almasına karşı gösterdikleri direnç gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Bu standartlarda alev alma direncinin seviyeleri, son kullanım ortamının yangın riski dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu seviyeler, yatak, divan veya yatak bazalarının tam bir yangın durumundaki tutumlarını yansıtmamaktadır.

BS 7177 standardı bu konuda şu önemli değişiklikleri kapsamaktadır:

  • 0 ve 1 numaralı ateşleme kaynakları, BS EN 597-1 ve BS EN 597-2 standartlarına paralel şekilde, için için yanan sigara ve kibrit alevi ve eş değeri ateşleme kaynakları ile yer değiştirmiştir.
  • BS 6807 standardından O / NS ateşleme kaynağı çıkarılmış, ancak bu ateşleme kaynağı BS 7177 standardında saklı tutulmuştur.
  • Crown Suppliers FTS 15 şartnamesine yapılan atıf kaldırılmıştır.

Burada sözü geçen standartların tam isimleri şu şekildedir:

  • BS 591-1 Mobilya - Döşek ve döşenmiş yatakların tutuşabilme özelliğinin değerlendirilmesi - Ateşleme kaynağı: yanan sigara
  • BS 591-2 Mobilya - Döşek ve döşenmiş yatakların tutuşabilme özelliğinin değerlendirilmesi - Ateşleme kaynağı: alve ve eşdeğeri
  • BS 6897 Döşekler, döşenmiş divanlar ve döşenmiş yatakların, alevlenebilen birincil ve ikincil ateşleme kaynakları ile alev alma özelliğinin değerlendirilmesi için test yöntemleri
  • BS 7177 Minderler, divanlar ve yatak bazlarının tutuşmaya direnci için şartname

Birçok laboratuvar, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmaktadır. Bu sayede kaliteli, hızlı ve güvenilir testler yapmaktadır. Ayrıca bu laboratuvarlar test çalışmalarında ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymaktadır. Mobilya testleri kapsamında yapılan, yataklar, divanlar ve yatak bazalarının tutuşma dayanımı için şartname konusunda laboratuvarlar BS 7177 standardını esas almaktadır.