Pijama ve Sabahlıklarda Kullanılan Kumaş ve Kombinasyonlarının Yanma Performansı

Pijama ve Sabahlıklarda Kullanılan Kumaş ve Kombinasyonlarının Yanma Performansı
Pijama ve Sabahlıklarda Kullanılan Kumaş ve Kombinasyonlarının Yanma Performansı

Ülkemizde ev tekstili üretimi önemli bir pazar oluşturmakta ve lif türlerindeki çeşitlilik aynı zamanda ev tekstilinde kullanılan kumaş türlerinin de çeşitliliğini arttırmaktadır. Ev tekstilinde kullanılan iplik üretiminde esas olarak pamuk, keten ve yün gelmektedir. Bunlar tek başlarına ya da polyester ile harmanlanarak, atkı ve çözgü iplikleri olarak kullanılmaktadır. Liflere, bir eksen çevresinde döndürülerek büküm kazandırılmakta ve iplik elde edilmektedir. Büküm işlemi ipe sertik, yumuşaklık, sağlamlık ve düzgün bir yüzey özellikleri kazandırmaktadır. Liflerin türlerine ve ipliklerin inceliklerine göre değişen miktarlarda elyaf yan yana getirilmektedir. Genelde az bükümle yapılan kalın iplikler dokuma sırasında atkı olarak, çok bükümle yapılan ince iplikler ise çözgü olarak kullanılır.

İplikler dokunduktan sonra kumaşlar ortaya çıkmaktadır ve çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Pijama ve sabahlıkların yapımında kullanılan kumaş ve kombinasyonları da bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Tekstil sektöründe çok önemli bir yer tutan kumaşların, kullanım alanlarına göre farklı dirençlerde yanmazlık özelliği göstermesi gerekmektedir. Olası yangın durumunda en çabuk tutuşan ve alev alan malzemeler arasında tekstil ürünleri başı çekmektedir. Bu durum tekstil üreticilerini çeşitli arayışlara itmiştir. Yanmaz kumaşların ve güç tutuşan kumaşların üretilmesi ve bugün daha fazla kullanılıyor olması bu nedenledir.

Ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olan laboratuvarlar, test çalışmalarında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan test yöntemlerine, test koşullarına ve genel kabul gören standartlara uymaktadır. Pijama ve sabahlıklarda kullanılan kumaş ve kombinasyonlarının yanma performansını tespit etmek için gerçekleştirilen testlerde laboratuvarlar şu standardı esas almaktadırlar:

·         BS 5722 Gecelik giysilerinde kullanılan kumaşların ve kumaş kombinasyonlarının yanma performansı için şartname