Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler ve Malzeme Donanımları

Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler ve Malzeme Donanımları
Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler ve Malzeme Donanımları

Koruyucu giyeceklerin yapıldığı kumaşların yapılarında hammadde olarak kullanılan elyaflar, klasik elyaflarla kıyaslandığında bir takım üstünlüklere sahiptir. Günümüzde artık sentetik lifler oldukça geliştirilmiştir. Teknik lifler olarak da bilinen bu yüksek performanslı liflerin üretim hızı, gün geçtikçe artmaktadır. Ancak yüksek performanslı bu lifler, dünyada kısıtlı sayıda ülkeler tarafından geliştirilmektedir. Bu yüzden koruyucu tekstil ürünlerinde, istenilen gelişmenin tam olarak sağlanabildiği söylenemez.

Koruyucu giysilerde en önemli konu, insan sağlığının korunmasıdır. Isı ve aleve karşı dayanıklı tekstil kumaşları, bütün koruyucu giysilerde ve diğer koruyucu ürünlerinde kritik bir unsurdur. Tekstil sektöründe sözü geçen koruyucu giyecek çeşitleri, yangından koruyan giysiler, ısıya dayanıklı giysiler, çift yönlü ceketler, eldivenler, uyku tulumları, biyolojik ve kimyasal koruyucu giysiler, alev almayan başlıklar ve benzerleridir.

Günümüzde, mekanik etkilerden koruyan tekstil ürünleri, kimyasal zararlılardan koruyan tekstil ürünleri ve statik elektriklenmeden koruyan tekstil ürünleri yanında yüksek ısı ve alevden koruyan tekstil ürünleri üzerinde de yoğunlaşılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, koruyucu giyeceklerde, ısı ve aleve karşı koruma konusunda, sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler ve malzeme donanımları için testler gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standartlara uymaktadır:

  • ISO 14116 Koruyucu giysiler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alevle yayılmış malzemeler, malzeme takımları ve kıyafetler
  • TS EN ISO 14116 Koruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler

Bu standart, koruyucu giyeceklerde kullanılan malzeme ve malzeme donanımlarının, sınırlı alev yayma özellikleri ile ilgili performans değerlerini ölçülmesi için kullanılan bir yöntemi açıklamaktadır.