Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınıflandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu

Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınıflandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu
Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınıflandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu

Teknolojinin gelişmesi paralelinde, tekstil ürünleri içinde tehlikeli ortamlarda insan vücudunu korumayı sağlayan modern tekstil ürünleri üretmek gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle yüksek ateş ve yüksek ısı karşısında faaliyet gösteren çalışanların bu olumsuz koşullardan zarara görmemesini ve korunmasını sağlamak amacı ile yeni tekstil yapıları üretilmektedir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme oranı yükseldikçe, güvenlik, sağlık ve hijyen standartlarının oluşturulması ve yaptırımların konulması ile, koruyucu özelliğe sahip giysilere olan talep artmaktadır.

Kısaca koruyucu giyecekler, çalışanların kötü çevre koşullarına ve tehlikeli durumlara maruz kalma riskini önlemek, çalışanları bu risklerden korumak ya da bu riskin etkilerini düşürmek için kullanılan tekstil ürünleridir. Koruyucu giyecekler örneğin, riskli ortamlarda çalışan itfaiyeciler, güvenlik personeli, tıbbi personel, ağır sanayi çalışanları, otomobil yarışçıları ve benzeri kişilerin çeşitli tehlikelerden korunması amacı ile üretilmektedir.

Koruyucu giyeceklerin dokuma özellikleri, kullanıldıkları alanların ihtiyaç ve beklentilerine göre değişmektedir.

Yetkili laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, koruyucu giyeceklerde, ısı ve aleve karşı koruma konusunda, sınıflandırılmış alev sıçraması için testler gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standartlara uymaktadır:

  • BS EN ISO 15025 Koruyucu giysi - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayılım test yöntemi
  • TS EN ISO 15025 Koruyucu giyecekler - Isı ve aleve karşı koruma - Sınırlandırılmış alev sıçraması için deney metodu

Bu standart, tanımlanmış küçük bir aleve maruz kaldığı zaman, tek veya çok bileşenli dokuma şeklinde düşey olarak yerleştirilmiş tekstil ürünlerinin veya sanayi ürünlerinin, sınırlandırılmış alev sıçrama özelliklerinin ölçülmesi için kullanılan bir yöntemi açıklamaktadır. Tek veya çok bileşen derken, kaplanmış, kapatılmış, sandviç, çok tabakalı ve benzeri bileşimler kastedilmektedir.