Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanabilirliği

Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanabilirliği
Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanabilirliği

Biilindiği gibi tekstil ürünlerine güç tutuşurluk özelliği vermek için, bitim işlemleri sırasında bir takım kimyasal maddeler kullanılarak alev geciktirici apre işlemleri yapılmaktadır. Ancak bu noktada, kullanılan güç tutuşurluk maddelerinin zehirleme etkileri mutlaka göz önünde tutulmak zorundadır. Eğer güç tutuşurluk bitim işlemleri, bihassa halojen ve ağır metaller kullanılarak yapılmışsa, güç tutuşur bileşiklerinin ve yanıcı gazların zehirleme etkisi mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu bileşiklerin yaratacağı çok sayıda toksik problemler bulunmaktadır. Örneğin, aromatik yapıda olan halojenli bileşiklerden dioksinler ve furanlar oluşmaktadır. Fosfor, antimon ve zirkonyum gibi maddeler atık suya karışmaktadır. Kalıcı güç tutuşurluk işlemleri sırasında selüloz kullanılmışsa açığa formaldehit çıkmaktadır. Bütün bunlar zehirli kimyasal maddelerdir.

Kısaca güç tutuşurluk apre işlemlerinde kullanılan kimyasal maddelerin yapıları, yıkama işlemine dayanımları ve neden oldukları etkiler göz önüne alındığında insan sağlığını ve çevreyi etkileyen birçok sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Halı ve kilimlerin güç tutulur özellikte olmaları ayrıca önemlidir. Bir yangın sırasında ateşi kapatarak yangının büyümesini önlediği de düşünülürse, yanmazlık özelliği daha önem kazanmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliğini tespit etmek üzere çeşitli testler gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standarda uymaktadır:

·         16 CFR Part 1630 Halıların ve kilimlerin yüzey yanabilirliği için standart

Bu standart, normal koruma koşulları altında standart ateşleme kaynağına maruz bırakılan halı ve kilimlerin yüzey yanıcılığını tespit etmek amacı ile tasarlanmış bir test yöntemidir. Bu test yöntemi, ne şekilde üretildiğine bakılmaksızın ya da doğal veya sentetik elyaflardan, filmlerden, bunların kombinasyonlarından veya ikame malzemelerinden üretilmiş olmasına bakılmaksızın, zemin kaplama malzemesi olarak kullanılan her türlü halı ve kilimler için geçerlidir.