Düşey Konumda Yerleştirilmiş Deney Parçacıklarında Büyük Yakma Kaynağı Kullanıldığında Alev Yayılmasının Tayini

Düşey Konumda Yerleştirilmiş Deney Parçacıklarında Büyük Yakma Kaynağı Kullanıldığında Alev Yayılmasının Tayini
Düşey Konumda Yerleştirilmiş Deney Parçacıklarında Büyük Yakma Kaynağı Kullanıldığında Alev Yayılmasının Tayini

Tekstil ürünlerinin birçoğu organik esaslıdır ve iyi derecede yanma özelliğine sahiptir. Bu ürünlerin yaşamın her alanında ve en yakınında yaygın olarak bulunması, yangınlarda tekstil ürünlerinin büyük bir risk faktörü olmasına neden olmaktadır. Yangın riskleri sadece bununla da ilgili değildir. Sanayileşmenin artması ve toplu yerleşim yerlerinin çoğalması, aynı zamanda teknolojinin gelişmesi de yangın risklerini çoğaltmaktadır. Bu yüzden yüksek ısı ve alevden koruyucu tekstil ürünlerinin yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Ayrıca çeşitli alanlarda kullanılacak tekstil ürünlerinin, yandığı zaman zehirli gaz çıkarmayan ve yüksek ısıda tutuşma özelliği olan liflerden dokunmasına önem verilmeye başlanmıştır. Bilhassa dokuma kayışlarda, halat ve kablolarda ya da sıcak gaz filtrelemesinde yüksek sıcaklığa dayanıklı lifler tercih edilmekte, mobilyalarda yay yerine esnek hale getirilmiş dar dokuma bantlar kullanılmakta, hatta toksik gazlar çıkaran tehlikeli köpüklerin yerine, güç tutuşan astar ve dolgu kumaşlar tercih edilmektedir.

Akredite laboratuvarlar tarafından, bu kadar farklı amaçlarla üretilen kumaşların çeşitli yönlerden testleri yapılmaktadır. Düşey konumda yerleştirilmiş deney parçacıklarında büyük yakma kaynağı kullanıldığında alev yayılmasının tayini de bu çalışmalardan biridir. Söz konusu laboratuvarlar, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmaktadır ve test çalışmalarında ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymaktadır.

Düşey konumda yerleştirilmiş deney parçacıklarında büyük yakma kaynağı kullanıldığında alev yayılmasının tayini için yapılan testlerde şu standartlar uygulanmaktadır:

  • BS EN 13772 Tekstil ve tekstil ürünleri - Yanma davranışı - Perdeler ve örtüler - Büyük ateşleme kaynağına sahip dikey yönlendirilmiş numunelerin alev yayılımının ölçümü
  • TS EN 13772 Tekstil ve tekstil mamulleri - Yanma özellikleri - Perdeler - Düşey konımda yerleştirilmiş deney parçalarında büyük yakma kaynağı kullanıldığında alev yayılmasının tayini