Çocuk Yatak Kıyafetleri Yanma Davranışı

Çocuk Yatak Kıyafetleri Yanma Davranışı
Çocuk Yatak Kıyafetleri Yanma Davranışı

Yapılan bazı istatistik sonuçları, yangın yüzünden zarara uğrayanların sayısında önemli bir düşüş izlenmektedir. Yerleşim alanlarında meydana gelen yangınlar en fazla kibrit, sigara ve benzeri yanıcı malzemelerin dikkatsiz bir şekilde kullanılması yüzünden çıkmaktadır. Bu sebeple çıkan yangınların oranı yüzde 65 civarındadır ve bu yüzden mal ve can kayıpları yaşanmakta, insanlar yaralanmaktadır.

Yine yapılan istatisiklere göre, yerleşim alanlarında meydana gelen bütün yangınların yüzde 60’dan daha fazlasının esas nedeni, tekstil malzemeleridir. Sigara, kibrit ve benzeri yanıcı malzemelerin dikkatsizce kullanılması ise, tekstil malzemelerinin birinci derecede tutuşma kaynağıdır. Bu durum çeşitli yasal düzenlemelerin yapılmasını, tekstil ürünlerinde çeşitli kriterlerin belirlenmesini ve çeşitli standartlarının oluşturulmasını gerektirmiştir.

Özellikle çocuk yatak kıyafetleri bu açıdan son derece önemlidir ve bu kıyafetlerin yanma davranışları için de belli standartlar söz konusudur. Çocukların güvende olmaları ve her türlü tehlikeden uzak tutulması gerekmektedir. Çocuk yatak kıyafetlerinde kullanılan kumaşların dokumasında güç tutuşan lifler tercih edilmektedir. Bunların başında karbon lifleri, semi karbon lifleri, yanmaz lifler, cam elyafı, fenolik lifler, poliakrilat lifler ve benzer liflerden üretilmiş iplikler gelmektedir.

Yetkili laboratuvarlar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmaktadır. Bu yüzden gerçekleştirilen bütün testler ve düzenlenen bütün raporlar, kaliteli, güvenilir ve hızlı olmaktadır. Ayrıca sözü edilen laboratuvarlar test çalışmalarında ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymaktadır. Çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı testlerinde de laboratuvarlar şu standardı esas almaktadırlar:

·         TS EN 14878 Tekstil - Çocuk gece giyeceklerinin yanma davranışı - Özellikler

Bu standart, çocuk gece giysilerinin, gece giysisi yapımında kullanılan kumaşların ve benzer amaçlı giysilerin yanma davranışları için gerekli özellikleri kapsamaktadır.