BS 4790’a Göre Test Edilen Tekstil Zemin Kaplamalarının Sınıflandırma ve Değerlendirilmesi

BS 4790’a Göre Test Edilen Tekstil Zemin Kaplamalarının Sınıflandırma ve Değerlendirilmesi
BS 4790’a Göre Test Edilen Tekstil Zemin Kaplamalarının Sınıflandırma ve Değerlendirilmesi

Son yıllarda yapılan çalışmalarda tekstil ürünlerinde güç tutuşurluk elde etmek için yeni birçok yöntem geliştirilmiştir. Özellikle 2000 yılı ile birlikte daha düşük maliyetli ve çevre dostu güç tutuşur malzemelerin üretimi üzerinde daha fazla durulmaktadır. Geliştirilen yöntemlerden biri nanoteknoloji uygulamalarıdır. Bazı nano yüzeyli mazlemelerin güç tutuşurluk özelliği ortaya çıkınca, örneğin tekstil zemin kaplamaları gibi yanıcı tekstil ürünlerinde bu alev önleyici malzemelerin kullanılması güç tutuşurluk apre işlemleri açısından yeni bir alan oluşturmuştur. Nano yüzeyli mazlemelerin kendilerine özel boyutları ve yapısal etkileri, güç tutuşur ürünler elde etmek açısından bir imkan yaratmaktadır. İnorganik/organik hibrit nano parçacıklar, ateş karşısında kendini söndürebilme yeteneğine sahip, alev oluşumuna sınırlama getiren, düşük duman ve zehirli gaz emisyonları sağlayan alev itici polimerlerin gelişmesine imkan vermiştir. Bugün nano parçacıkların güç tutuşurluk özelliğini geliştirien çalışmalar yapılmaktadır. Birçok nano bileşik, polimerlerin güç tutuşurluk özelliğini geliştirmek için kullanılmaktadır. En fazla kullanılan ve ucuz olan nano bileşik, sodyum katyon değişimli aktif kildir. Yürütülen çalışmalarda örme kumaş olarak işlenmiş, nanokompozit yapıda PA-6 kumaşının yanıcılığı yüzde 40 oranında düşürülmüştür.

Yetkili laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, BS 4790 standardına göre, küçük bir ateşleme kaynağının tekstil zemin kaplamaları üzerindeki etkilerini test etmektedir. Bunun yanında bu standarda göre test ettikleri, tekstil zemin kaplamalarının sınıflandırma ve değerlendirilmesi çalışmalarını da gerçekleştirmektedir. Sözü edilen laboratuvarlar bu çalışmalarında şu standartlara uymaktadır:

  • BS 5287 BS 4790 standardına göre test edilen tekstil yer döşemelerinin değerlendirilmesi ve etiketlenmesi için şartname
  • BS 4790 Küçük bir ateşleme kaynağının tekstil zemin kaplamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için yöntem (sıcak metal somun yöntemi)