Toka Testleri

Toka Testleri
Toka Testleri

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemiz sanayileşme yolunda ilk adımlarını atarken, bugünün teknolojik imkanlarına sahip değildi. Bugün gelinen noktada hem eldeki teknolojik olanaklar hem de ulaşılan geniş ürün çeşitliliği ile tekstil sektörü ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir sektör halinde gelmiştir. Bu sektörde 18 binin üzerinde firma faaliyet göstermektedir ve 500 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.

1995 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması, tekstil sektörü için bir dönüm koktasıdır. Bu anlaşma ile Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta artık kota uygulanmamaktadır.ancak  2007 yılında Avrupa Birliği tarafından Çin’e uygulanan kotalar kaldırılınca, ülkemizin rekabet koşulları ağırlaşmıştır. Başta ülkemiz ucuz işgücü avantajını kullanırken, Çin karşısında bu üstünlüğünü kaybetmiş ve yenilikçilik, esnek üretim, ürün geliştirme ve markalaşma konularını daha öne çıkarmaya başlamıştır. Bunun yanında Çin’in yarattığı haksız rekabeti önlemek için ülkemizde tekstilde korumacı politikalar uygulanmaya başlanmıştır.

Sözü edilen bu gelişmeler ve alınan önlemler tekstil ürünleri kadar, tekstil ürünlerini tamamlayan aksesuar ürünleri için de geçerlidir. Tokalar da aksesuar ürünler arasında önemli bir paya sahiptir.

Toka üretici firmaları, müşterilerin kalite talep ve beklentilerini tam olarak karşılamak amacı ile sürekli iyileştirmeye önem vermekte ve kalite seviyelerini yükseltmeye çalışmaktadır. Bu amaçla üretim faaliyetlerinde ölçme ve değerlendirme mekanizmalarına ağırlık vermektedir. Kalite politikaları, dünya pazarlarına ulaşabilmek için kaliteden ödün vermeden kapasitelerini genişletmeye çalışmaktadır. Bu nedenle işletmeler, standartlara uygun üretim yapmaya, iş süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına önem vermeye ve ürünlerin kullanımı sırasında insan sağlığına zarar vermemeye özen göstermektedir.

Gerek üretim çalışmaları sırasında gerekse ürünlerin kullanımı sırasında çevre koşulları ve insan sağlığı bakımından birçok testler, ölçümler, analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen bu çalışmalar, hızlı ve güvenilir sonuçlar vermektedir.