Vinyl Chloride Tayini

Vinyl Chloride Tayini
Vinyl Chloride Tayini

Vinil klorit oda sıcaklığında gaz halinde olan, yoğunlaşabilir özellikte ve keskin kokusu ile farkedilen organik bir bileşiktir. Bu madde oldukça zehirleyici özelliktedir ancak başta hidroklorik asit olmak üzere birçok maddenin üretilmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda PVC gibi plastik maddelerin üretimi sırasında kullanılan ve kanserojen olduğu bilinen bir kimyasal bileşiktir.

Polivinil klorür, kısaca PVC olarak bilinmektedir ve çok geniş bir kullanım alanı olan bir plastiktir. Kimya sektöründe de en değerli ürünlerden biridir. PVC, tekstil sektöründe de döşeme malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu arada PVC tekrar kullanılabilir yani geri dönüşebilir olan bir plastiktir.

Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 80/766/EEC sayılı direktif, gıda maddeleri ile temas etmesi amaçlanan ürünlerdeki vinil klorür monomer seviyesinin kontrol altına alınmasını içermektedir.

Plastik grubu içinde insan sağlığı ile ilgili en zararlı ürün PVC’dir. Bu madde çevreye dioksin yaymaktadır. Dioksin ise bağışıklık sistemini bozmakta, çeşitli kanserlere neden olmakta, hormonal dengesizlik yaratmakta ve kalple ilgili rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Tekstil sektöründe sıkça kullanılan polyester lifler de sonuçta bir plastik ürünüdür ve insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından bu ürünlerde vinyl chloride tayini önemli bir konudur.

Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına göre akredite olan laboratuvarlarda, kimyasal ve ekolojik testler kapsamında, tekstil ürünlerinde vinyl chloride test ve analizleri de yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standart dikkate alınmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

  • TS EN ISO 6401 Plastikler - Vinil klorür homopolimer ve kopolimer reçineleri - Vinil klorür monomer kalıntısının tayini - Gaz kromatografik metotu
  • 64 LFGB B 80.32.1 Ürünlerin içindeki vinil klorür monomer içeriğinin tayini