TCMTB Testi

TCMTB Testi
TCMTB Testi

Mikroorganizmalar, besin gereksinimlerini karşılamak amacı ile doğal ürünleri ve sanayi ürünlerini parçalamaktadır. Tekstil sektörü dahil hiçbir sektörde mikroorganizmaların bu faaliyeti kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Bu yüzden mikroorganizmaların gelişmesini kontrol altına almak veya önlemek için biyosidler kullanılmaktadır. Ancak deri sektöründe mikroorganizma kontrolünde kullanılan bu maddelerin bilinçsiz kullanılması, insan cildinde biyosid kalıntılarına, mikrobiyal gelişimlere ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Ticari amaçlı kullanılan biyosidlerin etkin maddeleri arasında kısaca TCMTB olarak bilinen 2-thiocyanomethylthio benzaothiazole maddesi de bulunmaktadır.

Mikroorganizmalar doğal ürünleri ve sanayi ürünlerini parçalayarak beslenirken ürünlerin kullanım ömürlerini kısaltmaktadır. Örneğin ham deri ve hatta işlenmiş deri bile mikroorganizmaların saldırısı altındadır. Avrupa’da yapılan bir araştırmada, toplam ürünlerin yaklaşık yüzde 3’ünün mikroorganizmalar tarafından biyolojik zarar gördüğü ortaya çıkmıştır. Bu ürünlerin kalitesi düşmekte ve işletmelerde emek ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu fiziksel zararların engellenmesi amacı ile biyosidlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tekstil sektöründe deri, yapı itibariyle mikroorganizmaların beslenmesi açısından son derece uygun bir besin maddesidir. Derinin işlenmesi sırasında en çok mantarlar ve bakteriler deriye zarar vermektedir. Bu da deri işlenirken problem yaratmakta, bitmiş ürünlerin kalitesini düşürmektedir. Bakteriler sulu ve nemli ortamlarda ve özellikle ıslatma ve yumuşatma işlemlerinde ortaya çıkar.

Biyosidler istenmeyen mikroorganizmaları öldüren maddelerdir ama içindeki maddeler insan sağlığı açısından tehlikeli olabilmektedir. Bu yüzden kullanımları sırasında yasal düzenlemelerin ve ilgili standartların koşullarına uygun davranılmalıdır. Deri sektöründe sentetik koruma ajanları olarak yaygın şekilde kullanılan biyosidlerin arasında olan TCMTB 2-(thiocyanomethlythio) benzothiazole içeriğinde aktif madde olarak azot ve kükürt bulunmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda yapılan TCMBT testlerinde şu standart esaslarına uyulmaktadır:

  • TS EN ISO 13365 Deri - Kimyasal deneyler - Sıvı kromatografisiyle deride koruyucu (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) muhtevasının tayin edilmesi