Nikel Spot Tayini

Nikel Spot Tayini
Nikel Spot Tayini

Nikel, insan sağlığı açısından birçok zararları olan bir ağır metaldir. En yaygın taşınma şekli sigara dumanıdır. Ayrıca bitkilerde çok miktarda nikel depolanmaktadır. İnsan sağlığı açısından kansere kadar uzanan ölümcül sonuçları olabilmektedir. Gıda maddelerinde, özellikle çikolata ve katı yağların içinde yüksek oranda nikel olduğu bilinmektedir. İnsanlar nikeli, en fazla solunum yolu ile, içilen sular ile ve tüketilen gıdalar ile almaktadır. Her ne kadar az miktarda nikel insan vücudu için gerekli olsa da yüksek dozda olması halinde insan sağlığı için tehlikelidir. Bu arada günlük yaşamda en dikkatli kullanılması gereken nesne pillerdir. Pillerin içinde kurşun, cıva, kadmiyum ve nikel gibi zehirli ağır metaller bulunmaktadır.

Tekstil ürünleri içinde ayrı bir yeri bulunan deri giysilerin alaşımlarında ve kaplamalarında nikel dengesi bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler açısından önemlidir. İnsan cildi doğrudan ve uzun süreli temas içeren deri ürünlerin bu yüzden analiz edilemeleri gerekmektedir.

Laboratuvarlar yaptıkları ölçüm, test ve analiz çalışmalarında, kaliteli ve güvenilir olabilmek için ve hazırladıkları raporların uluslararası alanda geçerli olması için, yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal ve ekolojik alandaki çalışmalar kapsamında, tekstil ürünlerinde nikel spot miktarını tayin etmek için de ölçüm ve analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan standartlar şunlardır:

  • DIN EN 12471 Deri ile doğrudan ve uzun süreli temas içeren tüketici ürünlerindeki alaşımlardan ve kaplamaların nikel dengesi için tarama testi

Bu Avrupa standardı, nikel alerjisine atıfta bulunarak deriye doğrudan ve uzun süre temas eden maddelerin nikel salınımının tespit edilmesi için uygun olan ve dimethylglyoxime kullanımına dayanan hızlı bir tarama yöntemi sunmaktadır.