Krom (VI) Tayini

Krom (VI) Tayini
Krom (VI) Tayini

Krom çok sert ve erime noktası 1900 dereceye yakın bir elementtir ve bu özelliği ile daha çok metallere sertlik sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Ni ile birlikte paslanmaz çelik olarak önemli bir kullanım alanına sahiptir. Krom doğada +3 yüklüdür, ancak indirgenme işlemi ile +6 değer kazanır. Toz formdaki bu krom deri sektöründe tabaklama işlemlerinde yıllardır kullanılmaktadır. Bu şekilde deriye uzun süre dayanıklılık özelliği verilmiş olmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Cr+6 iyonu ve bileşiklerinin kansere neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Her iki durumda da krom, insan sağlığı için zararlı bir elemettir. Kromun insan vücuduna verdiği zararların başında bağışıklık sisteminin zayıflatması ve karaciğer rahatsızlıklarına yol açması gelmektedir. Ayrıca genetik olarak insan vücudunda mutasyonlara neden olmakta ve kanser oluşumuna ortam hazırlamaktadır.

Laboratuvarlar yaptıkları ölçüm, test ve analiz çalışmalarında, kaliteli ve güvenilir olabilmek için ve hazırladıkları raporların uluslararası alanda geçerli olması için, yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olmaktadır. Söz konusu laboratuvarlar, kimyasal ve ekolojik alandaki çalışmaları kapsamında, tekstil ürünlerinde, özellikle deri ürünlerde krom (VI) ölçüm ve analizlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan standartlar şunlardır:

  • DIN 53314 Deri testleri - Derideki CR (VI) içeriğinin tayini
  • ISO 17075 Deri testleri - Kimyasal testler - Krom (VI) içeriğinin belirlenmesi
  • TS EN ISO 17075 Deri - Kimyasal deneyler - Krom 6 tayini
  • TS EN ISO 2418 Deri - Kimyasal, fiziksel, mekanik ve haslık deneyleri - Numune alma bölgeleri
  • TS EN ISO 4044 Deriler - Kimyasal deneyler - Kimyasal deney numunelerinin hazırlanması
  • TS EN ISO 4684 Deri - Kimyasal deneyler - Uçucu madde tayini