Klorfenoller (PCP - TCP - TECP)

Klorfenoller (PCP - TCP - TECP)
Klorfenoller (PCP - TCP - TECP)

Fenoller, bir kimyasal maddedir. Benzen halkasına bir hidroksil grubu bağlanarak meydana gelmektedir. Zayıf asidik yapıda olan fenoller, esas olarak renkleri ile tespit edilir. Fenollerin çoğunun özel isimleri vardır ve genelde bu isimler daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Klorfenoller grubuna şu maddeler girmektedir: Pentaklorofenol (PCP), Triklorofenol (TCP), Tetraklorofenol (TECP), Monoklorofenol (MCP) ve Diklorofenol (DCP).

Birer klorfenol olan tetraklorofenoller (TECP) ve triklorfenoller (TCP) eskiden özellikle bakteri, küf, mantar, yumuşakça ve akarların kontrol altına alınması ve genel amaçlı antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılmıştır. Bugün klorfenoller, özellikle pentaklorofenol (PCP), büyük ölçüde ormancılıkta ağaçların korunmasında ve kağıt sanayiinde kullanılmaktadır. Bunun yanında koruyucu madde olarak boya ve tutkala da katılmaktadır.

Tekstil sektöründe klorfenollerin kullanılması, insan sağlığı için tehlikeli bulunmuştur. Özellikle klor sayısı az olan klorfenoller cilt tarafından kolayca emilirler ve vücutta dağılırlar. En fazla karaciğerde ve böbrekte birikirler. İnsanlarda klorfenollerin zehirleme durumları, moleküldeki klor sayısı ve yeri ve ortamın pH değeri gibi bazı faktörlere bağlı olarak değişir. Düşük pH koşullarında zehirli olmaktadır.

İnsan sağlığı için zararlı olan klorfenollerin ve miktarlarının tespit edilmesi tekstil sektöründe önemlidir.

Yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan laboratuvarlarda yapılan kimyasal ve ekolojik testler arasında, tekstil ürünlerinde klorfenolleri (PCP - TCP - TECP) tespit etmek ve miktarlarıını tayin etmek için testler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda şu standartlar esas alınmaktadır:

  • ISO 17070 (IULTCS/IUC 25) Deri - Kimyasal testler - Tetraklorofenol-, triklorofenol-, diklorofenol-, monoklorofenol- izomerleri ve pentaklorofenol içeriği tayini
  • 64 LFGB B 82.02-8 Deri ve tekstil - Kimyasal deneyler - Pentaklorofenol içeriğini belirleme
  • DIN 53313 Deri testi - Pentaklorfenol içeriğinin belirlenmesi