Biyositler

Biyositler
Biyositler

Biyositler, bir veya birden fazla aktif madde karıştırılarak elde edilen ve mantar, bakteri, su yosunu, maya veya küf içeren mikroorganizmaları kontrol eden ya da öldüren kimyasal maddelerdir.

Biyositlerin oldukça geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Örneğin, kozmetik sektöründe, deterjan sektöründe, boya sektöründe, ilaç yapımında, kağıt sektöründe, plastik sektöründe ve tekstil sektöründe kullanılmaktadır.

Biyositler, kimyasal ürünlerin ve üretim süreçlerinin aktif performanslarını garanti etmekte, ürünlerin bakım ve onarım giderlerini düşürmekte, üretimde kullanılan cihazların korozyonunu önlemekte ve insan ve hayvan sağlığını mikroorganizmalara karşı korumaktadır. Bu kadar geniş bir kullanım alanı olan biyositler, esas olarak yosun, bakteri, maya ve mantarların ve bunların neden olduğu kirliliğin önüne geçmek için kullanılmaktadır. Bütün bu sayılan sektörlerde biyositler, dezenfektanlar ile birlikte anılmaktadır.

Genelde mantar, yosun, küf ve bakteri sporları havada bulunmaktadır. Bunlar oksijen, güneş ışığı ve alkali ortam buldukları anda suda gelişip bir kitle oluşturmakta ve tıkanıklıklara ve kapladıkları yüzeylerin altında korozyonlara neden olmaktadır. Bu biyolojik oluşum formasyon değiştirerek, çevre koşulları ve insan sağlığı açısından da zararlı olmakta ve çeşitli hastalıklara neden olumaktadır.

Bu nedenle tekstil sektöründe de kullanılan sularda bulunma ihtimali yüksek organizamalara karşı mücadele edilmektedir. Genel olarak dezenfektan nitelikli kullanılan bu biyositlerin içerikleri, tekstil ürünlerinin kalitesi ve nitelikleri açısından tekstil üretici firmaları için önemli olmaktadır.

Test ve analiz çalışmaları yapacak laboratuvarların, güvenilir ve tarafsızlığını göstermesi açısından, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra laboratuvarların, çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan test kriterlerine, yöntemlerine ve standartlarına uygun faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Ayrıca bu laboratuvarların, güçlü bir teknolojik altyapıya ve deneyimli ve eğitimli bir kadroya sahip olmaları gerekmektedir.